Microsoft splnil podmienky EÚ

Pozadie

Celá kauza začala niekedy v roku 1993 po tom, čo sa spoločnosť Novell sťažovala na praktiky konkurenčného Microsoftu. Vývojárska spoločnosť operačných systémov MS DOS a MS Windows vtedy nechcela poskytnúť informácie o serverových protokoloch, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj produktov interoperabilných s jej operačným systémom. Európska komisia v roku 2003 nariadila predbežné konanie, ktorého závery Microsoft zaväzovali k:

  • ponúkaniu verzie operačného systému Windows bez prehrávača Windows Media Player;
  • poskytnutiu nevyhnutných informácií svojím konkurentom na trhu serverov za účelom zabezpečenia kompatibility operačných systémov Windows so sieťovými servermi.

Odkazujúc sa na ďalšie zneužitie postavenia zo strany Microsoftu, Komisia v roku 2004 udelila spoločnosti pokutu v hodnote 497 mil. eur, čo je v histórii EÚ najvyššia sankcia, aká kedy bola komu udelená. Microsoft zaplatil penále v plnej výške v júli 2004, ale súčasne sa voči tomuto prístupu odvolal na Európsky súdny dvor (konkrétne Súd prvej inštancie). Ten v septembri 2007 intenzívne podporil nariadenie Komisie v tejto veci.

Po vynesení tohto rozsudku sa výkonný šéf Microsoftu, Steve Ballmer, osobne stretol s komisárkou Neelie Kroes, ktorá je zodpovedná za obchodnú súťaž. Počas pracovného obedu v Holandsku dospeli k vzájomnej dohode o vyhovení požiadavkám nariadenia Komisie na adresu Microsoftu.

Otázky

22. októbra 2007 komisárka Kroes oznámila, že „počínajúc dneškom, hlavné otázky dotýkajúce sa vyhovenia boli vyriešené.“ Ustanovenia dohody s Komisiou zahŕňajú:

Informácie súvisiace s interoperabilitou so sieťovými servermi: Kroes povedala, že „Microsoft v podstate rešpektoval“ povinnosť poskytovať kompletné údaje a relevantnú technickú dokumentáciu. Podčiarkla, že akokoľvek „povinnosť Microsoftu dokumentovať svoje protokoly trvá aj naďalej, dokumentácia musí byť uchovávaná aj z vývoja produktov, a nové otázky sa môžu objaviť po tom, čo začali byť využívané vývojármi.“

Komisia rovnako namietala voči neprimerane vysokým licenčným poplatkom za poskytnutie informácií. Doteraz požadovala americká firma 5,95% podielu na zisku z produktov, pre ktorých vývoj boli poskytnuté patentom chránené informácie Microsoftu, resp. 2,98% podiel na zisku v prípade poskytnutie nepatentovaných dokumentov. Tieto platby boli teraz znížené na 0,4% podielu na zisku, resp. na jednorazovú platbu vo výške 10.000 eur.

Microsoft súhlasil, že držitelia licencií sú oprávnení dožadovať sa efektívnej súdnej ochrany aj v súvislosti so spôsobením škody. Ak bude informácia poskytnutá americkou spoločnosťou neúplná alebo nesprávna, držitelia licencií sa budú môcť obrátiť na Najvyšší súd v Londýne.

Vývoj produktov s otvoreným zdrojovým kódom: Microsoft odmietol poskytnúť informácie potrebné pre interoperabilitu programátorom, ktorí stoja za produktmi s otvoreným zdrojovým kódom. Ide napríklad o operačný systém Linux, internetový prehliadač Mozilla Firefox alebo server Apache. Microsoft sa obáva, že takýmto spôsobom poskytnutá informácia by sa stala voľne a zadarmo dostupná pre kohokoľvek.

Kroes v tejto súvislosti povedala: „Microsoft bude odteraz tieto informácie poskytovať v licenčných podmienkach umožňujúcich každému kopírovať, modifikovať a redistribuovať ich v súlade s modelom obchodovania s otvorenými zdrojovými kódmi.“ Ďalej pokračovala: „Povedala som Microsoftu, že by mal zabezpečiť programátorom otvoreného zdrojového kódu právnu bezpečnosť a rovnako zamedziť sporom s distribútormi softwaru a koncovými užívateľmi o svoje patenty. Microsoft prisľúbil, že tak učiní.“

Pozície

Komisárka pre hospodársku súťaž, Neelie Kroes, konštatovala: „Dané dokopy, tieto zmeny v obchodných praktikách Microsoftu, čiastočne voči vývojárom softwaru s otvoreným zdrojovým kódom, sa hlboko dotknú softwarového priemyslu. Dopady týchto zmien sa začnú prejavovať teraz a budú pokračovať v nadchádzajúcich rokoch.“

Varovala: „Chcem podčiarknuť dva body. Po prvé, povinnosť Microsoftu pokračovať v napĺňaní rozhodnutia z roku 2004 pokračuje aj naďalej. Ak sa v tomto smere objavia nové otázky, napríklad v súvislosti s kompletnosťou alebo správnosťou informácií o interoperabilite, potom musí Microsoft tieto problémy okamžite riešiť. Po druhé, rozhodnutie z marca 2004 tak, ako ho potvrdil Súd prvej inštancie minulý mesiac, taktiež ustanovuje precedens s ohľadom na budúce trhové správanie sa Microsoftu v tejto a iných oblastiach. Microsoft to musí mať na pamäti.“

Spoločnosť Microsoft vydala svoje stanovisko vo forme tlačovej správy, v ktorej sa konštatuje: „Súd prvej inštancie vydal uplynulý mesiac svoj rozsudok, zaviazal Microsoft k prijatiu nevyhnutných budúcich krokov na dosiahnutie plného vyhovenia s rozhodnutím Komisie. S Komisiou sme zviedli konštruktívnu diskusiu a dohodli sme sa na týchto nasledujúcich krokoch. Voči rozhodnutiu Súdu prvej inštancie sa na Európskom súdnom dvore neodvoláme a budeme pokračovať v úzkej spolupráci s Komisiou a priemyslom, aby sme vytvorili prosperujúce a konkurenčné prostredie informačných technológií v Európe a vo svete.“

Thomas Vinje, konzultant Európskeho výboru pre interoperabilitu systémov (ECIS), priemyselnej aliancie výrobcov softwaru, ktorí žalovali Microsoft v tomto konkurenčnom spore, pochválil Komisiu za „jej usilovnosť v zaoberaní sa touto otázkou  počas uplynulých ôsmych rokov.“ Aj on však vyjadril varovanie: „Európski spotrebitelia z toho získajú len vtedy, ak Microsoft plne vyhovie svojim záväzkom po formálnej aj obsahovej stránke, teda ak bude nakoniec dosiahnutá reálna konkurencia s ohľadom na produkty upravené rozhodnutím Komisie z marca 2004.“

Benjamin Henrion, bruselský zástupca Nadácie za slobodnú informatizačnú infraštruktúru (FFII), združujúcej vývojárov produktov s otvoreným zdrojovým kódom, povedal: „Táto dohoda je veľkým víťazstvom Microsoftu. Komisia nerozumie tomu, ako funguje otvorený zdrojový kód. Naivne akceptovala uistenia Redmondu, že budú hrať fér. Je to podvod. Roky plánovali ovládnuť ekonomiku s otvoreným zdrojovým kódom prostredníctvom softwarových patentov. Táto schéma sa posúva teraz vpred, vďaka uponáhľaniu sa Komisie uzatvoriť dohodu. Kroes zabezpečila, že softwarové patenty Európskeho patentového úradu – ktorého vytvorenie EÚ v roku 2005 odmietla – teraz posilnia monopolistické zovretie na nasledujúce roky.“