Microsoft vs. Komisia: Ide o viac?

Pozadie

V roku 2004 rozhodla Európska komisia na podnet Sun Microsystems a Alcatel-Lucent, že firma Microsoft zneužíva svoje dominantné postavenie na trhu. IT gigantovi nariadila, aby zverejnil špecifikácie svojich serverových protokolov pre konkurenciu tak, aby boli konkurenčné servery prepojiteľné so softvérovými produktmi Microsoft. Súčasne prikázal firme aby na trh uviedla operačný systém Windows, ktorý nemá integrovaný prehrávač Windows Media Player a zverejnil konkurentom programový kód Windows. Okrem toho uvalila firme pokutu 497 miliónov.

Microsoft síce čiastočne Komisii vyhovel, obrátil sa ale súčasne na Európsky súdny dvor, aby buď rozhodnutie Komisie zrušil, alebo znížil výšku pokuty. Súd prvej inštancie rozhodol o prípade tento týždeň (pozri EurActiv.sk, 17. september 2007), a to v prospech Komisie. Microsoft sa proti rozhodnutiu môže odvolať, a tak môže mať najväčší konkurenčný spor v EÚ ďalšie pokračovanie.

Otázky

Komisia tvrdí, že Microsoft, ktorý v čase jej prvého rozhodnutia kontroloval 95% trhu s operačnými systémami pre osobné počítače, zneužil svoje dominantné postavenie na trhu a vytláčal z neho iných výrobcov audiovizuálneho softvéru tým, že odmieta zverejniť zdrojový kód Windowsu, čím im bráni vytvárať kompatibilné audio/video prehrávače.

Microsoft však argumentoval, že od pôvodnej sťažnosti z roku 1998 už trh prešiel istým vývojom, ktorý nepotvrdil zneužívanie dominantného postavenia. Začlenenie Windows Media Player neznamenalo zánik konkurenčných prehrávačov, v odvetví tiež medzičasom uspeli spoločnosti ako Linux, Google či Apache.

Firma tiež argumentovala správaním spotrebiteľov – keď na trh uviedla Windows bez zabudovaného prehrávača, takmer nik si ho nekúpil. Spotrebitelia uprednostnili „balík“ obsahujúci Windows Media Player.

Microsoft tiež tvrdí, že celý spor iniciovala konkurencia z obchodných dôvodov a rozhodnutie Komisie oslabuje práva duševného vlastníctva a môže negatívne ovplyvniť inovácie.

Pozície

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes víta výsledok procesu ako šancu na väčší výber pre spotrebiteľov. „Rozhodnutie je zároveň dôležitým precedensom do budúcnosti, najmä pre správanie veľkých high-tech firiem voči konkurencii.“

Popri mnohých hlasoch, ktoré rozhodnutie Súdneho dvora privítali, sa ozvali aj varovania analytikov a expertov.

Milan Ištván, analytik z organizácie Partnerstvá pre prosperitu, verdikt pre Hospodárske noviny okomentoval slovami: „Je príkladom toho, že sa dá viac dosiahnuť súdnymi žalobami ako vlastnými inováciami.“

Na podobný aspekt upozornil v komentári uverejnenom v Hospodárskych novinách aj ústavný právnik Radoslav Procházka: „Bez ohľadu na právne a technologické nuansy, posolstvo do budúcnosti je jasné – Komisia dokáže záujmy spotrebiteľov vyhodnotiť lepšie, ako správanie sa trhu, práva z duševného vlastníctva nie je možné uplatňovať „ziskuchtivým“ spôsobom a účastníci hospodárskej súťaže sa majú k sebe správať ako dobrí Samaritáni… Po regulovaných cenách roamingu tak máme ďalší dôkaz, že EÚ nie je ochotná vydať spotrebiteľa napospas už ani sebe samému.“

Yannis Katsoulacos v článku uverejnenom vo Wall Street Journal 14. septembra sumarizuje možné následky: „Tvrdenie, že veľmi tvrdý regulačný postoj Komisie prinútil Microsoft stať sa v niektorých aspektoch –  najmä pokiaľ ide o interoperabilitu – „zodpovednejšou firmou, v sebe pravdepodobne má trochu pravdy. Čistý výsledok rozhodnutia… však veľmi pravdepodobne bude negatívny – zníži právnu a podnikateľskú istotu a poškodí európske spoločnosti a spotrebiteľov.“

Slovenský europoslanec za stranu európskych socialistov Vladimír Maňka uviedol: „Oceňujem zásadovosť pani komisárky Kroes v boji proti nečestným praktikám a zneužívaniu silnej pozície na trhu. Krátkodobý dopad tohto rozhodnutia je v tejto chvíli ťažké odhadnúť. Tento principiálny prístup v konečnom dôsledku určite bude prínosom pre spotrebiteľov, ako aj pre konkurencieschopnosť podnikov.

Verím, že to bude viesť k vytváraniu férovej hospodárskej súťaže a zlepšeniu inovačných možností práve pre malé a stredné podniky. Podpora inovácií, výskumu a využívania nových poznatkov je jednou z dlhodobých priorít Európskeho parlamentu. Len tak európske firmy dokážu udržať krok s dravou konkurenciou na globálnom trhu.’’

Ďalšie kroky

  • Microsoft sa môže proti rozsudku odvolať do dvoch mesiacov.