Mikropodnikom treba uľahčiť prístup k tendrom

Írska podpredsedníčka vlády Mary Coughlanová počas svojho vystúpenia na stretnutí ministrov EÚ zodpovedných za priemysel, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Bruseli, vyhlásila, že tendre musia reflektovať prístup Únie k podnikaniu v duchu hesla „najprv mysli v malom“.

Írsko v poslednom období predstavilo niekoľko opatrení na pomoc malým a stredným podnikom (MSP), aby sa mohli uchádzať o verejné projekty. Vláda sa snaží o znižovanie nákladov pri príprave tendrov, kontrakty delí na menšie jednotky, podporuje partnerstvo medzi MSP a veľké firmy nabáda k subkontraktom s MSP. Podľa Coughlanovej by írsky vzor mali nasledovať aj ostatné členské krajiny.

Pre EurActiv povedala, že ministri sa dohodli na tom, že Európsku investičnú banku požiadajú, aby posilnila fondy dostupné pre MSP a zjednodušila bankám prístup k existujúcemu kapitálu. EIB už na najbližšie tri roky sprístupnila 30 miliónov eur, no ministri chcú, aby urobila viac.

Významnú úlohu pri pomoci MSP by mali zohrávať aj banky, hlavne tie, ktoré čerpajú pomoc z verejných zdrojov. Rekapitalizačná schéma napríklad írske banky zaväzuje k zvýšeniu objemu úverov pre životaschopné mikropodniky o 10 %. Podľa vlády sa takto banky neodvážia poskytovať riskantné úvery. „Banky musia poskytovať pôžičky založené na pevnom biznispláne,“ zdôraznila Coughlanová. Okrem toho vláda zriadila osobitnú skupinu, ktorej úlohou je monitorovať úverový tok, najmä do malých a stredných podnikov, turistického priemyslu a poľnohospodárstva.

Z vládneho fondu na podporu malých a stredných podnikov (Enterprise Stabilisation Fund), ktorý minulý mesiac schválila komisárka zodpovedná za hospodársku súťaž Neelie Kroesová (EurActiv 09/4/09), doteraz požiadali o pomoc štyri spoločnosti.

V rámci ďalších „probiznis-schém“ môže prepustená pracovná sila, ktorá začne podnikať, dva roky poberať podporu v nezamestnanosti.