Mikropodniky návrh o odbremenení od byrokracie nenadchol

Podľa organizácie UEAPME, ktorá združuje drobné podniky, plán Komisie malým firmám neušetrí peniaze, skôr riskuje narušenie trhu a redukovanie transparentnosti. Návrh na zrušenie účtovných požiadaviek ju nijako nenadchol, pretože podľa nej ide o fundamentálny nástroj, ktorým malé podniky dokazujú svoju finančnú stabilitu.

„Ide o diskutabilný návrh. Verejné autority stále vyžadujú tieto údaje nielen z daňového, ale aj štatistického hľadiska. Banky budú aj naďalej vyžadovať finančné informácie, aby vedeli určiť ich schopnosť splácať úvery. Dodávatelia taktiež budú chcieť vedieť, či biznis s ktorým obchodujú je solventný a spoľahlivý, aby sa vyhli neskorému splácaniu faktúr,“ tvrdí UEAPME.

 Organizácia tvrdí, že návrh ide proti princípom jednotného trhu medzi členskými štátmi, pretože nie všetky mikrospoločnosti využijú výnimku. Keď Komisia minulý týždeň zverejnila svoj návrh, tvrdila, že by bol platný len pre drobné entity, ktoré sa viažu na lokálny a regionálny trh a zriedkavo podnikajú v iných štátoch. UEAMPME však odporúča radšej zjednodušiť platné účtovné pravidlá a aplikovať ich pre firmy každej veľkosti.