Mikropôžičky EÚ Progess už pomohli 20 000 podnikateľom

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress umožnil čerpať pôžičky už viac ako 20 000 podnikateľom, v celkovej hodnote 182 miliónov EUR, oznámil to dnes (20. október) eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Lászlo Andor.

V správe Európskej komisie sa uvádza, že až 60% podnikateľov, ktorým bol poskytnutý mikroúver boli nezamestnaní alebo mimo trhu práce. Ženy tvorili 36% všetkých príjemcov mikroúverov a 5,9% boli mladí pod 25 rokov. Najviac podnikateľov z radu menšín bolo z rómskej komunity vo Francúzsku a Bulharsku.

Viac ako polovica všetkých nových podnikateľov investovalo do poľnohospodárskeho sektora a do obchodu.   

Autori štúdie, ktorú si dala vypracovať Európska komisia, uvádzajú, že nepokrytý dopyt po mikropôžičkách v celej únii je približne 2,7 miliardy EUR.  Komisia preto vyzvala členské štáty, aby boli  v tejto oblasti viac aktívne a vytvorili vlastné národné schémy mikrofinancovania, na ktoré môžu využiť zdroje z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho rozvojového fondu.  

Čo je Európsky nástroj mikrofinancovania Progress?

Mikrofinancovanie Progress, ktoré funguje od roku 2010, zvyšuje dostupnosť mikroúverov, teda úverov vo výške menej ako 25 000 EUR, určených na založenie alebo rozvoj malého podniku. Neslúži na priame financovanie podnikateľov, ale umožňuje vybraným poskytovateľom mikroúverov v EÚ zvýšiť objem poskytnutých úverov. Poskytovateľmi mikroúverov sú súkromné alebo verejné banky, ako aj nebankové a neziskové inštitúcie.

Nástroj mikrofinancovania Progress zriaďuje Európsky investičný fond a funguje v 18 členských štátoch EÚ. Poskytovateľom mikroúverov v prípade Slovenska je OTP banka.

Prístup k mikrofinancovaniu Progress môžu získať samostatne zárobkovo činné osoby, osoby, ktoré si chcú založiť mikropodnik s menej ako 10 zamestnancami, nezamestnaní alebo osoby, ktoré majú ťažkosti so získaním bežne dostupného úveru (ženy, menšiny, zdravotne postihnutí).

Mikrofinancovanie Progess pokračuje až do roku 2016 a bude nahradené novým programom v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, ktorý buduje na jeho skúsenostiach. Nový program, odsúhlasil Európsky parlament a Rada v júni 2013 a bude poskytovať aj financovanie budovania nových kapacít a podporu sociálnych podnikov. Celkový rozpočet nového programu bude 919 miliónov EUR na roky 2014-2020.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.