Milióny na dopravu „nováčikov“ v EÚ teraz obídu

Schválené granty vyhlásili na výročnej dvojdňovej konferencii o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), ktorá sa včera skončila v talianskom Neapole. V rámci TEN-T v roku 2004 určili 30 projektov zameraných najmä na rozvoj železníc.

Prostriedky v hodnote 500 miliónov eur mali byť prerozdelené na niekoľko rokov. No v rámci odpovede voči kríze sa rozhodli peniaze uvoľniť skôr. V prvej skupine prerozdelia 260 miliónov a do konca roka zvyšných 240 miliónov eur.

Veľké peniaze pre Francúzsko, Taliansko a Veľkú Britániu

Francúzsko dostane 76 miliónov eur na rozvoj vysokorýchlostnej železničnej linky „TGV Est“. Taliansko 64 miliónov eur na tri rôzne projekty a Veľká Británia 35 miliónov rovnako na tri projekty. Švédsko a Španielsko (súčasná a budúce predsednícka krajina EÚ) dostanú 28 respektíve 24 miliónov.

Jediným „novým“ členským štátom, ktorý dostane prostriedky v prvom kole je Maďarsko. Na rozvoj letiska v Budapešti použijú 7,5 milióna eur.

Nové partnerstvo na rozvoj infraštruktúry v severnej Európe

Výsledkom konferencie bola aj dohoda na severnom partnerstve pre oblasť dopravy a logistiky, pod ktorú sa podpísala Európska komisia, Nórsko, Rusko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Švédsko a Bielorusko.

Švédske predsedníctvo tvrdí, že aj keď severná Európa disponuje bohatými zásobami a má rozvinutý priemyselný sektor – veľké vzdialenosti v regióne sú veľkou výzvou pre dopravný sektor. V najbližších mesiacoch by mali identifikovať kľúčové projekty na rozvoj medzinárodných spojení.

Participanti diskutovali aj o možnosti ako zlepšiť dopravné komunikácie s Afrikou. Európska exekutíva tvrdí, že šancu majú projekty, ktoré budú schopné splniť hospodárske a komerčné potreby, redukujú náklady a infraštruktúra bude udržateľnejšia a spoľahlivejšia.