Mimovládne organizácie chcú od Barniera reformu expertných skupín EÚ

Dezignovaný komisár pre vnútorný trh Francúz Michel Barnier vyslal počas svojho vypočutia v Európskom parlamente v tomto smere veľmi pozitívny signál, tvrdí odborník, ktorý sa problematikou poradných expertných skupín zaoberá aj v mene Aliancie za transparentnosť lobingu a etickú reguláciu (ALTER-EU).

ALTER-EU nedávno zverejnilo správu o pozícii finančného sektora pri formovaní európskej regulácie, ktorá analyzovala zloženie expertných kolégií, s ktorými sa Komisia radí vo finančných záležitostiach. „Pokiaľ pán Barnier dostane zelenú od Parlamentu, mal by sa zaoberať expetnými skupinami s priveľkým zastúpením z radov korporácií,“ tvrdí Vassalos. „Týchto deväť skupín treba reformovať za tejto administratívy alebo zrušiť, ak reforma nebude možná.“

Podľa jeho slov táto kríza dokázala, že EÚ nie je schopná samoregulácie. „V roku 2008 hlavné politické skupiny a hlavy štátov vyzývali k ráznej regulácii hedžových fondov, no návrh Komisie z apríla 2009 bol oveľa miernejší v porovnaní s tým, čo požadovali politici, pretože sa zamotala v rôznych návrhoch  expertných skupín, v ktorých dominujú zástupcovia sektora,“ vysvetlil.

Podľa ALTER-EU, je až 80 % členov týchto kolégií z mimovládneho prostredia, najmä z veľkých firiem a len pätina je z radov spotrebiteľov, odborov, akademikov a ostatných. Aliancia navrhuje, aby prvých menovaných nemohla byť viac ako polovica.

Odborník poukázal aj na to, že sa finančný sektor na formovaní európskej politiky podieľa aj pri verejných konzultáciách Komisie alebo prostredníctvom internetu či konferencií. „Chcem len, aby Komisia pochopila, že keď žiada radu od zástupcov odvetvia, obracia sa na ľudí, ktorí bránia niečí záujem,“ upozornil. Nepáčilo sa mu napríklad ani zloženie De Larosiérovej skupiny, ktorá mala exekutíve pomôcť s reformou finančného systému. „Určite nebola nezávislá a nestranná,“ uzavrel.