Ministri budú riešiť dilemu ohľadom výnimiek v účtovných požiadavkách

Očakáva sa, členské štáty budú zaujímať rôzny postoj. Aj keď vo všeobecnosti platí konsenzus, že je potrebné znížiť administratívne zaťaženie MSP, pretrvávajú praktické rozdiely v otázke účtovných požiadaviek.

Jednou z námietok je, že ak ministri budú mať právo udeliť mikropodnikom výnimku od účtovných povinností podľa účtovných smerníc, znamenalo by to prepad späť k národným zákonom upravujúcim podnikanie.

Toto je však proti širším európskym cieľom snažiacim sa o väčšie využitie vnútorného trhu zo strany MSP, no na druhej strane je to v súlade s cieľom znížiť byrokraciu (predseda Komisie si to dokonca určil ako prioritu svojho nového päťročného mandátu).

Nájdenie východiska komplikuje aj fakt, že mnohé štáty spochybňujú znižovanie administratívnej záťaže, pretože potom bude ťažšie zbierať štatistické údaje. Okrem toho by zrušenie účtovných požiadaviek znamenalo obmedzenie transparentnosti a to sa ministrom zdá privysoká cena za obmedzenie byrokracie.

Ročné zúčtovania vládam dávajú jasný obraz o aktivite podnikov v mikrosektore a rovnako sú dôležité aj pre daňové orgány. Vo štvrtok sa bude hovoriť aj o možných alternatívnych metódach, ako by sa tieto údaje dali získavať, byrokracii sa však bude dať vyhnúť len s ťažkosťami.

Mnohé členské štáty chcú iniciatívu na európskej úrovni podporiť, aj napriek tomu, že doma ich neimplementujú. Majú však obavy, že ich nakoniec aj tak výnimky budú musieť udeliť, aby dobehli susedov. Napriek tomu len veľmi málo mikropodnikov operuje za hranicami vlasti.

Komisár zodpovedný za vnútorný trh Charlie McCreevy naznačil, že je nutné zreformovať a aktualizovať aj samotné smernice, čo celú implementáciu návrhov Komisie môže ešte spomaliť.