Ministri chcú posilniť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov

Ministri poľnohospodárstva v pondelok zišli v Bruseli, aby diskutovali o návrhoch, ktoré na jeseň predložila Európska komisia  v snahe zlepšiť fungovanie výrobného reťazca v potravinárskom odvetví a posilniť zmluvné vzťahy medzi výrobcami a odberateľmi.

Španielska ministerka Elena Espinozová, ktorá stretnutiu predsedala, po skončení uviedla, že diskusia sa týkala najmä vysokých cien a nastavenia transparentných podmienok na trhu, boja s nekalými obchodnými praktikami, zmluvných vzťahov, spolupráce medzi profesijnými organizáciami v potravinárskom odvetví a celkovej konkurencieschopnosti sektora.

Ministri podľa jej slov iniciatívu Komisie privítali a dúfajú, že opatrenia vstúpia do platnosti čo najskôr. Okrem toho vyzývajú k ďalším krokom, ktoré by viedli k spravodlivému rozdeleniu pridanej hodnoty v rámci celého výrobného reťazca. To znamená, že každý počnúc farmárom, cez potravinársku firmu až po predajcu, by mal byť za svoju pridanú hodnotu spravodlivo odmenený.

Espinozová uviedla, že členské štáty by si medzi sebou mali vymieňať informácie o cenách. V mnohých však chýbajú monitorovacie orgány, ktorý by sa takémuto prehľadu venovali.

„Nemali by sme si vymieňať informácie len o cenách, ale aj o maržách. Vďaka tomu by sme mohli zistiť, kde dochádza k deformácii cien – na domácich trhoch alebo v Európe.“

Čo s nerovnováhou?

Európska komisia sa vzťahmi medzi hráčmi v potravinárskom sektore začala zaoberať po tom, čo v roku 2008 výrazne stúpli ceny potravín. Exekutíva vtedy rozhodla, že sa bude dôkladnejšie zaoberať vývojom cien poľnohospodárskych komodít, analyzovať dôsledky špekulácií na ceny a preskúma fungovanie celého výrobného reťazca.

Koncom minulého roka vydala správu, podľa ktorej v zmluvných vzťahoch medzi účastníkmi výrobného reťazca existuje „významná nerovnováha“. „Príčinou napätia je vraj nerovná vyjednávacia sila, ktorej dôsledkom môže byť uplatňovanie nekalých obchodných praktík.

Komisia si myslí, že treba rokovaciu silu poľnohospodárov oproti veľkoodberateľom a veľkým potravinárskym výrobcom posilniť. Jednou z možností by mohlo byť združovanie.

Výnimky zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Niektoré členské štáty navrhli, aby sa zmenila rola Spoločnej organizácie trhu (CMO) v rámci SPP (CMO je zodpovedná za reguláciu ponuky výrobkov tak, aby nedochádzalo ku kolísaniu ani ponuky ani cien, ktoré potravinárske firmy a spotrebitelia platia poľnohospodárom). Potravinársky sektor by mal podľa nich získať určité výnimky, ktoré by hráčom na trhu pomohli lepšie sa zorganizovať.

Espinozová uviedla, že delegácie sa v tomto ohľade zhodli len čiastočne a niekoľko bodov bude treba prediskutovať v osobitnom výbore pre poľnohospodárstvo. Prijímanie legislatívy je však po prijatí Lisabonskej zmluvy náročnejšie, keďže viac právomocí získal Parlament. Na druhej strane, opatrenia, ktoré si nevyžadujú legislatívny proces, bude možné prijať rýchlejšie.

S návrhom týkajúcim sa mliekarenského sektora prišla francúzska delegácia. Navrhla, aby sa na národnej úrovni stanovili minimálne výkupné ceny mlieka. Na európskej úrovni takéto zmluvy medzi producentmi a odberateľmi byť uzavreté podľa súčasných pravidiel nemôžu, ale tvárou v tvár mliečnej kríze a klesajúcim príjmom výrobcov sa to možno zmení. Únia sa tým zaoberá a rieši aj to, či by sa podobné opatrenie nedalo zaviesť aj pre ďalšie poľnohospodárske komodity.