Ministri financií rozhodnú o rezolučnom mechanizme

Rada ECOFIN, Zdroj: Rada EÚ

Dohoda je súčasťou snáh o vybudovanie bankovej únie. Prvý pilier predstavuje dohodnutý systém jednotného bankového dohľadu, kde centrálnu rolu hrá Európska centrálna banka. Druhý pilier sa týka jednotného systému riešenia bánk, ktoré sa ocitnú v problémoch.

Konečnú dohodu na všetkých aspektoch rezolučného mechanizmu, teda kto bude rozhodovať za zatváranie bánk či ako bude proces prebiehať, by dnes mali uzavrieť ministri financií členských štátov.

Ako agentúre Reuters potvrdil komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Olli Rehn počas večerných rokovaní dosiahli kľúčový prelom, ktorý otvorí cestu pre kompromis v Rade Ecofin.

Rezolučný fond bude vznikať desať rokov

V priebehu desiatich rokov banky v rámci jednotného rezolučného fondu naakumulujú zhruba 55 miliárd eur, ktoré budú slúžiť ako peňažná náhrada pri zatváraní tých neúspešných bankových domov.

Ak by podobný prípad nastal skôr a vyzbierané prostriedky nebudú stačiť, vlády budú môcť od bankového sektora žiadať ďalšie príspevky. A ak ani tak nebude dostatok, budú si musieť pomôcť z verejných zdrojov.

V prípade, že vláda nedisponuje potrebnými financiami, bude si môcť požičať z trvalého eurovalu, tak ako španielska vláda v roku 2012 na rekapitalizáciu svojich bánk. To sú základné kontúry dosiaľ dosiahnutej dohody.

„Počas prechodného obdobia bude preklenovacie financovanie k dispozícii buď z národných zdrojov podporených bankovými odvodmi, alebo z trvalého eurovalu v súlade s dohodnutými postupmi,“ píše sa v stanovisku ministrov financií.

Tento postup je víťazstvom najmä pre Nemecko, ktoré odmietalo, aby krajiny eurozóny vzájomne znášali náklady za riešenie bánk. Jednotný rezolučný fond by sa mal naplniť najneskôr v roku 2025. Následne by si sám mohol požičiavať, aby tak navýšil svoje zdroje.

Posledná prekážka: postup likvidácie

Otvorenou otázkou ostáva orgán, ktorý bude zodpovedný za likvidáciu problémových bánk, hlavne z procedurálneho hľadiska. Podľa predbežných návrhov môže ísť o veľmi zložitú štruktúru.

„Návrh riadenia vyzerá veľmi komplikovane,“ pripustil írsky minister financií Michael Noonan. „Pri riešení banky to chcete mať za sebou maximálne za jeden víkend. Takže čokoľvek ťažkopádne s rôznymi vrstvami bude neefektívne,“ dodal.

Po uzavretí rámcovej dohody medzi ministrami začnú rokovania s Európskym parlamentom.

(EurActiv/Reuters)