Ministri majú strach, že priemysel zuteká z EÚ

Pozadie

Komisia navrhla 23. januára spôsob, ako môže EÚ splniť svoj cieľ znížiť emisie CO2 do roku 2020 o 20% a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v rovnakom období na 20%. Ústrednou časťou plánu bola revízia systému obchodovania s emisiami (EU-ETS), so zavedením celoeurópskeho limitu pre emisie.

Koncom roka 2007 bol tiež predstavený Plán strategických energetických technológií (SET plán). Zameriava sa zintenzívnenie využívania „čistých“ technológií, produkujúcich málo emisií CO2. Finančné otázky však majú byť vyriešené až v novembri 2008.

Ak sa po skončení platnosti Kjótskeho protokolu (2012) nájde medzinárodná dohoda o riešení klimatických zmien, EÚ by mala sprísniť svoj záväzok na 30% redukciu emisií.

Otázky

Členské krajiny mnoho krát verejne zdôraznili potrebu tvrdých opatrení proti klimatickým zmenám. Rada aj Parlament privítali návrhy Komisie z 23. januára a začali pracovať na reguláciách, ktoré premenia politické záväzky na legislatívu.

Chýb však porovnateľný globálny režim, ktorý by zabezpečiť boj proti klimatickým zmenám po vypršaní Kjótskeho protokolu. Mnohé členské krajiny, najmä tie, ktoré majú silný energeticky intenzívny priemysel, sa obávajú, že ak bude Únia konať sama, časť priemyselných podnikov odíde do krajín s menej prísnymi environmentálnymi zákonmi.

Tieto obavy zazneli aj na pondelňajšom stretnutí ministrov životného prostredia (3. marec) v Bruseli.

O návrhoch v oblasti energetiky a boja proti klimatickým zmenám budú lídri hovoriť na Jarnom summite 13.-14. marca. Podľa toho, čo v pondelok povedal francúzsky minister Jean-Louis Borloo, nadchádzajúce Francúzske predsedníctvo bude chcieť dosiahnuť aspoň politickú dohodu do decembra 2008.