Ministri schválili „Záruku pre mladých“

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Novú európsku schému by každá členská krajina mala implementovať podľa svojich individuálnych potrieb. Uplatňovať by sa mala na mladých ľudí do 26 rokov, ktorí neúspešne hľadajú zamestnanie aspoň 4 mesiace.

Podľa štatistík je každý piaty mladý človek v Európe bez práce. V krajinách ako Grécko a Španielsko je situácia ešte horšia. „Príliš veľa mladých ľudí sa pýta, či vôbec niekedy nájdu prácu, alebo či vôbec budú mať rovnakú životnú úroveň ako ich rodičia“, povedal predseda Európskej komisie José Manuela Barroso v reakcii na rozhodnutie ministrov EÚ.

„Potrebujú do nás odpovede. Preto počas posledných dvoch rokov Európska komisia tlačila agendu problému nezamestnanosti mladých ľudí na vrchol európskej politickej agendy.“ Barroso zároveň členské štáty vyzval aby schému zaviedli čo možno najskôr.

V rozpočte EÚ na nasledujúce rozpočtové obdobie (2014-2020) je už na túto prioritu vyčlenených 6 miliárd eur, z toho 3 miliardy z Európskeho sociálneho fondu.

Podľa Európskeho mládežníckeho fóra je to však veľmi málo. „Alokovaných 6 miliárd nestačí na to, aby sme zaviedli celoeurópsku Záruku pre mladých, dokonca to nie je ani dosť na to, aby sme otázku nezamestnanosti mladých riešili v regiónoch, ktoré s majú nezamestnanosť vyššiu ako je priemer EÚ“, hovorí prezident fóra Peter Matjašič.

Podľa zistení Eurofound sú ročné náklady na NEETs (ľudí, ktorí sa ani nevzdelávajú ani nepracujú) vo výške 153 miliárd eur, čo je údaj za rok 2011.

„Podľa našich výpočtov vieme, že stačí 10 miliárd eur na to, aby sme zabezpečili dva milióny pracovných miest. Pri súčasnej nezamestnanosti okolo 5,5 milióna mladých ľudí, by reálne stačilo okolo 30 miliárd eur, aby sme zabezpečili zamestnanie pre týchto ľudí,“ hovorí  slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD), ktorá sa v Strane európskych socialistov venuje otázke Záruky pre mladých.    

Európske podniky ponúkajú v súčasnosti asi 9,4 milióna stáži. V krajinách, kde je počet stážistov v pomere j zamestnanej populácii najvyšší (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko) je počet nezamestnaných menší ako v iných krajinách.

Počas decembrového plenárneho zasadnutia Európsky parlament schválil uznesenie, v ktorom žiadal ministrov práce v EÚ, aby súhlasili s vytvorením európskej schémy záruky pre mladých.

Europoslanci tiež trvali na to, aby sa na tieto aktivity mohli členské štáty čerpať európske fondy, najmä z Európskeho sociálneho fondu. Do neho poputuje v novom programovom období 25 % objemu prostriedkov na štrukturálnu a kohéznu politiku.