Ministri zakročili proti nelegálnym hazardným hrám

foto: Ruleta, zdroj: flickr, autor: chrisglass

Na stretnutí v utorok (25. mája) ministri v krátkosti diskutovali o správe španielskeho predsedníctva o pokroku, ktorá by mohla vydláždiť cestu k prijatiu právne záväzných dokumentov v oblasti hazardných hier a stávkovania v EÚ.

Podľa diplomatických zdrojov je hlavným výsledkom rozhovorom prijatie spoločnej definície nelegálnej hazardnej hry. Tá by mal byť podľa španielskej správy definovaná ako „hazardná hra, kde operátori nejednajú v súlade s národnými zákonmi danej krajiny, v ktorej dochádza k poskytovaniu služieb za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s princípmi zmlúv EÚ“.

Zjemňujú Briti svoj postoj?

Malta a Veľká Británia boli doposiaľ proti každej iniciatívne na európskej úrovni v tejto záležitosti. Tvrdia totiž, že hazardné hry sú hospodárska činnosť ako každá iná a že je potrebné dodržiavať pravidlá EÚ o slobode služieb.

Tento krát sa však len Malta rozhodla, že návrh španielskeho predsedníctva nepodporí a predniesla svoje vlastné prehlásenie v celej záležitosti. Nevyslovený súhlas Veľkej Británie so správou naznačuje, že krajina možno zaujíma miernejšie stanovisko k celej záležitosti, povedali diplomatické zdroje.

Malta ale stále zdôrazňuje, že už má vysoko kvalitnú legislatívu a reguláciu pre nelegálne hazardné hry a preto nevidí dôvod na vytvorenie iniciatívy na európskej úrovni.

Ako Malta, tak i Veľká Británia majú pomerne lacné licencie na prevádzkovanie internetového gamblingu a tiež priaznivé daňové nastavenie pre operátorov týchto hier na svojom území. Pre takú malú krajinu ako Malta zároveň hazardné hry predstavujú podstatný príjem do štátneho rozpočtu. Ďalším takýmto „internetovým hazardným rajom“ je britský Gibraltár.

Konzultácie Komisie na jeseň

Keďže hráčske aktivity sú považované výsostne za záležitosť jednotlivých štátov, Komisia sa nikdy nezaoberala navrhovaním spoločných pravidiel v tejto oblasti. Po rokoch rozsudkov s dočasnou platnosťou zo strany Európskeho súdneho dvora ohľadne regulovania hazardu v EÚ vo februári tohto roku eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier oznámil, že sa pokúsi nájsť lepší spôsob ako túto záležitosť riešiť.

Komisia tým vyhovela tlaku zo strany členských štátov- s výnimkou Malty a Veľkej Británie- a Európskeho parlamentu.

Barnier povedal, že Komisia v tejto oblasti zaháji verejné konzultácie a na jeseň tohto roku by mohla vyjsť Zelená kniha. Následne by sa mali predstaviť špecifické návrhy na boj s nelegálnym hazardom.

S členskými štátmi sa nekonzultovalo o hazarde, keďže sa rozhodli celú záležitosť vynechať zo Smernice o složbách prijatej v roku 2006.