Ministri žiadajú minimalizáciu bariér v digitálnej oblasti

(zdroj: anna carol/Flickr)

Jednotný digitálny trh sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak si Európska únia udrží vysoké ambície, tvrdia ministri, ktorí sa tento týždeň budú v Bruseli radiť aj o nových telekomunikačných pravidlách alebo o tzv. online platformách.

Digitálny trh by mala charakterizovať „otvorenosť voči inovácii a novým biznis modelom, lepšia konkurencieschopnosť, minimálne bariéry a priaznivé prostredie pre tých, ktorí vstupujú na trh.“ Pred blížiacimi sa zasadnutiami Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku to v otvorenom liste Európskej komisii a holandskému predsedníctvu napísali predstavitelia 14 členských krajín.

Okrem dodatočných pravidiel pre nové, rýchlo sa rozvíjajúce online služby varujú ministri pred obmedzovaním dátových tokov v únii i mimo nej. Spoločný list podpísalo 23 prevažne ministrov hospodárstva, dopravy a regionálneho rozvoja.

Jedným zo signatárov je český minister priemyslu a obchodu Jan Mládek. Slovenskí predstavitelia chýbajú. Chýbajú ale aj zástupcovia Francúzska a Nemecka, kde nedávno spustili iniciatívy na zamedzenie cezhraničných presunov dát. Ukladanie údajov od internetových používateľov výhradne na území daných štátov EK nepodporuje. Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip o takomto prístupe hovorí, že je „možno veľmi populárny, no zároveň je slepou uličkou“.

Návrh, ktorý by dátovým presunom v EÚ dal nový legislatívny rámec, predstaví Európska komisia v druhej polovici tohto roku. Už v stredu však zverejní výsledky verejnej konzultácie v oblasti internetových platforiem. Tu sú obavy z prísnej regulácie najvýraznejšie, keďže únia má v tejto oblasti z globálneho hľadiska iba malé zastúpenie (4 %). Proti vytváraniu prekážok pre podnikateľov tak veľmi podobná skupina 11 ministrov intervenovala už na začiatku apríla.

Ministri v liste tiež vyzvali na zjednodušenie telekomunikačných pravidiel, čo má naštartovať investície do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia.