MMF rozšíril zoznam krajín s potenciálnym finančným rizikom

Christine Lagarde, TASR/AP Photo/Susan Walsh

Ešte v roku 2010 MMF identifikoval 25 štátov, kde je povinné hodnotenie stavu finančného sektora. Pred rokmi 2008 – 2009 fungovalo na dobrovoľnej báze. Finančná kríza však ukázala ako rýchlo sa problémy z jednej krajiny dokážu rozšíriť do susedných a do zvyšku sveta.

Včera (13. januára 2014) do zoznamu pribudli ďalšie štyri európske krajiny – Dánsko, Fínsko, Nórsko a Poľsko. Viac ako polovica spomedzi sledovaných 29 finančných sektorov, považovaných za systémovo dôležité, sa nachádza v Európe. Celkovo sa na zozname v súčasnosti nachádza polovica z 28 členských štátov EÚ.

„Finančné sektory týchto jurisdikcií sú výrazne prepojené nielen medzi sebou, ale aj s ďalšími významnými finančnými centrami,“ vysvetľuje MMF dôraz na Európu.

„Sú z nich teda centrálne uzly globálnej finančnej siete a sú dôležité pre globálnu systémovú stabilitu.“

Nové hodnotenie fondu ovplyvnila dlho neustávajúca dlhová kríza v eurozóne, ktorá dokonca ohrozovala existenciu spoločnej meny. Samotný MMF prispieva miliardami eur na podporu Grécka, Portugalska či Cypru.

Fond začal zároveň využívať novú metodológiu a neskúma len vzájomnú vystavenosť krajín z pohľadu bánk, ale aj z pohľadu dlhopisov a tiež väzbu medzi štátom a jeho bankami.

Pri hodnotení finančnej stability bude zároveň klásť väčší dôraz na prepojenie finančných sektorov. V minulosti sa zameriaval skôr na ich veľkosť.

Výkonná rada MMF novú metodiku uvítala, ale zároveň upozornila na to, že môže vynechať niektoré krajiny, ktoré od roku 2008 zažili finančnú a bankovú krízu. Na zozname napríklad nefiguruje Cyprus, kde problémy pramenili práve z bankového sektora.

Zároveň panujú obavy, že zameraním sa na povinné kontroly v 29 krajinách MMF nebude mať dostatok času na dobrovoľné kontroly finančných sektorov vo zvyšku sveta.

(EurActiv/Reuters)