MMF: Rýchle vytvorenie bankovej únie je dôležité pre dôveryhodnosť EÚ

Komisár Barnier prezentuje smernicu o bankových účtoch, Zdroj: Európska komisia

Mechanizmus riešenia krízových situácií má doplniť jednotný mechanizmus dohľadu, v rámci ktorého bude ECB od konca roku 2014 vykonávať priamy dohľad nad bankami v eurozóne a v štátoch, ktoré sa pripoja k bankovej únii.

Komisia návrh predstavila ešte v júli (EurActiv, 11/07/2013). O prípadnom zatváraní problémových bánk by rozhodovala v spolupráci s radou, ktorú by tvorili zástupcovia ECB, exekutívy a predstavitelia vnútroštátnych orgánov, kde má banka svoje hlavné sídlo, pobočky a/alebo dcérske spoločnosti.

Viaceré štáty na čele s Nemeckom však vyjadrili obavy, že by tak Brusel získal priveľa právomocí. Ako pre nemecké noviny Handelsblatt uviedol komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, Európska komisia by teda mohla hlavnú úlohu prebrať dočasne. Následne by sa tejto funkcie chopil Európsky stabilizačný mechanizmus tzv. trvalý euroval.

„Od začiatku by sme sa mohli dohodnúť, že Komisia by za bankovú rezolúciu bola zodpovedná len obmedzený čas a našli by sme dlhodobejšie riešenie,“ konštatoval v rozhovore.

„Záchranný fond by túto rolu mohol prebrať hneď ako sa stane európskou inštitúciou. Na to však potrebujeme zmenu zmluvy,“ konštatoval. Vytvorenie systému bankovej rezolúcie vyvoláva viacero politických i právnych komplikácií. Sporným bodom je práve otázka, kto rozhodne o zavretí problémovej banky a kto bude znášať náklady.

Dokonca aj právni poradcovia Európskej rady vo svojom stanovisku uviedli pochybnosti o uskutočniteľnosti tohto plánu v rámci súčasného rámca. Na druhej strane Medzinárodný menový fond vyzval EÚ, aby rýchlo vytvorila orgán, ktorý bude o zatváraní alebo záchrane bánk rozhodovať.

Ako uvádza vo svojej správe o globálnej finančnej stabilite, musí byť obnovená dôvera investorov v bankový systém eurozóny a preto treba dotvoriť bankovú úniu. „V opačnom prípade eurozóna riskuje, že vstúpi do dlhej, chronickej fázy slabého rastu,“ upozorňuje MMF.

Komisár však verí, že sa nakoniec podarí dosiahnuť dohodu. „Včas nájdeme kompromis. Je jasné, že moje návrhy neboli konečným slovom v tejto veci. Nakoniec sa zhodneme na niečom, čo bude mierne odlišné,“ uviedol v rozhovore.

(EurActiv/Reuters)