Mobilní operátori nespokojní s “populistickou” reguláciou roamingu

Zdroj: Jeroen Elfferich, www.creativecommons.org

Pozadie

23. mája 2007 schválil Parlament návrh nariadenia o roamingu. Viac k tejto téme: EurActiv 23/05/2007.

Pozície

Zatiaľ čo europoslanci a spotrebiteľské organizácie oslavujú, mobilní operátori a priemyselná sféra tento legislatívny akt odsudzujú.

  • Asociácia GSM (GSMA)

GSMA, ktorá reprezentuje viac ako 700 mobilných operátorov z celého sveta, vyhlásila, že nariadenie bolo „nepotrebné, pretože operátori poskytujú svojim zákazníkom zlepšujúce sa ceny za roamingové služby.“ GSMA poukazuje, že napríklad za rok 2005 klesli náklady za používanie služby o 29%.

Asociácia dodala, že rozhodnutie Parlamentu obmedzí súťaž a pokrok vo vyvíjaní inovácií, pretože „prinúti mnohých európskych operátorov poskytovať roamingové služby na [cenovej] úrovni, ktorá neponecháva žiadny priestor pre vzájomnú cenovú a ponukovú konkurenciu.“

GSMA povedala, že limity cien sú „svojvoľné a nie sú v žiadnom vzťahu s očakávaným vývojom cien roamingu.“ Dodala, že zákazníci môžu byť v dlhodobom hľadisku poškodení, nakoľko firmy budú nútené zvyšovať ceny domácich služieb s cieľom vykryť vzniknutý deficit.

Zároveň bude nové nariadenie spôsobovať niektorým operátorom praktické ťažkosti plynúce z povinnosti informovať všetkých svojich zákazníkov o možnostiach zvolenia si taríf, eventuálne o možnosti preradenia do novej, cenovo zvýhodnenej hladiny: „vo veľmi krátkom časovom horizonte, ktorý stanovuje nariadenie, [to bude] obrovským cvičením v logistike.“

Výkonný riaditeľ GSMA Rob Conway: „Tieto návrhy sú modelované na podporu obmedzení, krátkodobej populistickej agendy a pôsobia proti širším záujmom spotrebiteľov, obchodnej komunity a v konečnom dôsledku aj proti Európskej únii.“

  • Ostatné pozície

Európska organizácia spotrebiteľov BEUC privítala výsledok hlasovania, aj keď stanovenú výšku taríf považuje za „pohodlnú skôr pre operátorov. [..] Žiaľ, cenové limity sú stále príliš vysoké a nie sú spojené s reálnymi nákladmi operátorov.“ Riaditeľ BEUC Jim Murray varoval: „Pokračujeme v ostražitosti a sledujeme, ako sa operátori budú snažiť presvedčiť svojich zákazníkov nepripojiť sa k novým tarifám a rovnako sledujeme ceny za krátke textové správy SMS, MMS a internetové služby, ktoré nové nariadenie neupravuje.“

Komisárka Viviane Reding povedala: „Dnes je dobrý deň pre zákazníkov a obchodujúcich pocestných v rámci EÚ. [..] Už od tohto leta začnú zákazníci mobilných operátorov profitovať z podstatne redukovaných roamingových cien, keď budú cestovať z jednej členskej krajiny EÚ do druhej. Európsky vnútorný trh sa konečne stane naozaj bezhraničným, dokonca aj na účtoch za mobilný telefón.“