MOL vs. OMV: Komisia poslala Maďarsku prvé varovanie

Krátka správa

Komisia včera poslala Maďarsku výzvu v súvislosti so zákonom, ktorým sa Maďarsko snaží chrániť niektoré „firmy mimoriadnej dôležitosti pre bezpečnosť verejných dodávok“. Komisia si myslí, že zákon môže obsahovať neodôvodnené obmedzenia slobodného pohybu kapitálu a výzva je vlastne prvým varovaním v procese, ktorý môže skončiť až na Európskom súdnom dvore (ESD). Budapešť legislatívu prijala krátko potom, ako vyšla najavo snaha rakúskej energetickej firmy OMV získať kontrolu v maďarskom MOL.

Maďarsko sa zákonom snaží chrániť strategické firmy v energetike a vodárenstve pred zahraničnými investormi tým, že potenciálnemu investorovi prakticky nariaďuje zverejniť svoje zámery pomerne dlho pred samou obchodnou ponukou. Tým stráca moment prekvapenia a s veľkou pravdepodobnosťou narastie cena, čo obmedzuje slobodný pohyb investícií.

Zákon tiež dáva maďarským úradom právo menovať svojich zástupcov do riadiacich a dozorných orgánov strategických energetických spoločností. Podľa Komisie to obmedzuje schopnosť vlastníka riadiť spoločnosť. Kriticky sa vyjadrila tiež k takzvaným „preferenčným podielom“, ktoré garantujú vláde vplyv v niektorých privatizovaných podnikoch.

Pred nedávnom prehralo v podobnom spore pred ESD Nemecko (EurActiv.sk, 24. október 2007). Bude musieť zrušiť tzv. „VW-Gesetz“ z roku 1960, ktorý garantoval federálnej a dolnosaskej krajinskej vláde vplyv v spoločnosti Volkswagen bez ohľadu na to, koľko akcií vlastnia.

Európska komisia ju začala skúmať pre nekompatibilitu s právom EÚ v oblasti voľného pohybu kapitálu. Zaslanie výzvy znamená, že podľa predbežného právneho hodnotenia maďarský zákon porušuje právo Únie. ďalším krokom môže byť odôvodnené stanovisko, v ktorom Komisia vyzve členskú krajinu na nápravu. Ak krajina nereaguje, alebo je odpoveď nedostatočná, Komisia ju môže zažalovať pred ESD.