Monopolizácia pošty: Slovensko porušilo pravidlá EÚ

Európska komisia rozhodla, že nedávna novela ktorá rozšírila výhradné postavenie Slovenskej pošty v sektore tzv. hybridnej pošty odporuje európskym pravidlám o ochrane konkurencie. Donedávna bola táto časť poštových služieb otvorená konkurencii a pôsobilo v nej viacero súkromných subjektov. Novela zákona z 15. februára 2008 ju však prakticky vyhradila iba pre Slovenskú poštu. Od 1. apríla tak získala na hybridnú poštu monopol.

„Opätovná monopolizácia podnikateľskej činnosti, ktorá bola úspešne liberalizovaná, predstavuje krok nesprávnym smerom. Takéto snahy zvýhodniť hlavných prevádzkovateľov prostredníctvom opätovnej monopolizácie liberalizovaných služieb poškodzujú spotrebiteľov a podniky závislé od efektívnych poštových služieb. Komisia ich nebude tolerovať“, hovorí komisárka pre konkurenciu Kroes vo vyhlásení.

Komisia požiadala Slovensko o vysvetlenie už 18. júna 2008. Odpovede ju však neuspokojili. Argumentuje, že podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora je rozšírenie zákonom daného monopolu na susedné, ale konkurenčné trhy nezlučiteľné s článkom 86 v spojení s článkom 82 Zmluvy o ES.

Smernica o poštových službách umožňuje, aby boli určité poštové služby vyhradené pre poskytovateľa univerzálnej služby v prípade, že je to nevyhnutné pre zachovanie univerzálnej služby. Podľa Komisie to však Slovensko v tomto prípade nevedelo preukázať, preto žiada zrušenie novely. O prijatých opatreniach máme Brusel informovať do mesiaca.

Pre Slovenskú poštu je rozhodnutie „veľkým sklamaním“. „Celý prípad je výsledkom série nešťastných krokov, ktoré boli v tomto prípade uskutočnené. Slovenská pošta doteraz postupovala v najlepšom záujme slovenských spotrebiteľov a preto nám je ľúto, že naše argumenty neboli vzaté do úvahy“, píše sa v jej vyhlásení. Rozhodnutie bude podrobne študovať a o ďalšom postupe informovať v najbližších dňoch.

Hybridná pošta je špecifická forma poštových služieb, v rámci ktorej doručí odosielateľ elektronicky obsah zásielky prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku. Využíva sa tak najmä na pravidelné, hromadné zasielanie typizovaných zásielok (faktúry a pod.) spoločnosti, akými sú napríklad banky, poisťovne a telekomunikačné firmy.