Monti: Treba opäť venovať pozornosť jednotnému trhu

Monti vytvoril balík legislatívnych návrhov, ktoré majú pomôcť zlepšiť jednotný trh Únie. Komisia ich plánuje zverejniť v júli. Bývalý komisár svoju správu v pondelok prezentoval predsedovi EK Josému Manuelovi Barrosovi a Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh.

Zároveň vyzval Úniu, aby odstránila zostávajúce prekážky, ktoré obmedzujú inovácie a rastový potenciál Európy. „Otvorilo sa okno príležitosti na opätovné nasmerovanie politickej pozornosti na jednotný trh,“ zdôraznil.

Boj proti hospodárskemu nacionalizmu

V správe navrhuje novú stratégiu ako zabezpečiť oblasť voľného obchodu bloku pred rizikom hospodárskeho nacionalizmu a ako ju rozšíriť aj do ďalších oblastí, ktoré sú kľúčovými pre európsky rast.

Podľa neho treba do nej integrovať aj mnohé opatrenia, ktoré tradične nie sú vnímané ako súčasť politík pre jednotný trh, no ktoré by však mohli posilniť jeho fungovanie. Ide napríklad i jednotný digitálny trh a využívanie potenciálu systému, ktorého úlohou je podporovať zelený rast a prechod k nízkouhlíkovej, energeticky efektívnej ekonomike.

Od vytvorenia jednotného trhu v roku 1992 bolo zavedených už viacero iniciatív, no Európania stále nedokážu využiť všetky možnosti, ktoré pre nich otvára slobodný pohyb osôb, tovarov a služieb. Podľa Montiho veľmi veľa treba ešte urobiť najmä pre zabezpečenie efektívnej pracovnej mobility.

Záleží na členských štátoch

Monti bol najprv komisárom pre vnútorný trh (1995 – 1999) a následne pre hospodársku súťaž (1999 – 2000) a podľa neho všetko bude záležať na politickej vôli členských štátov zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Každá z krajín aj napriek tomu, že sa líšia kultúrnymi tradíciami či politickými preferenciami by si mala v pláne nájsť aspoň jeden bod, ktorý bude natoľko uspokojujúci, že ju dovedie k prehodnoteniu predchádzajúcich postojov. Pred pár mesiacmi vyzval k novému vyjednávaniu medzi krajinami so sociálnym trhom a anglosaskými ekonomikami. Druhá menovaná skupina je naklonená k obmedzeniu daňovej konkurencie (harmonizáciou daňového základu a minimálnych sadzieb korporátnej dane).

Predseda parlamentného výboru pre vnútorný trh Malcolm Harbour, ktorý je silným hlasom skupiny konzervatívcov a reformistov Montimu vyčítal jeho silnú podporu daňovej koordinácie a spolupráce v kontexte snáh o adresovanie sociálnych otázok v rámci vnútorného trhu. Varoval, že takáto iniciatíva by viedla k daňovej harmonizácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Rumunský liberálny poslanec Cristian Busoi zas poukázal, že kritickým problémom pre európske firmy, ktoré sa snažia o preniknutie na globálny trh je fakt, že európske vysoké environmentálne a sociálne štandardy nie sú všade rovnako zdieľané.

„Potrebujeme, aby podobné štandardy prijali aj naši obchodní partneri, ak si v budúcich rokoch chceme zachovať konkurencieschopnosť a inovatívnosť,“ vysvetlil.