Mozilla: Microsoft spájal? Odťať!

Zástupca internetového prehliadača Mozilla dostane slovo v pojednávaní v otázke, či nie je stratégia Microsoftu spájať prehliadač Internet Explorer s operačným systémom Windows v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, informoval portál CNET News. Mozilla je k skúmaniu prípadu pozvaná ako „tretia strana“, ktorá bude mať prístup ku všetkým dôverným dokumentom v kauze. Bude mať právomoc oficiálne vysloviť svoj názor a odborné stanovisko.

„Existujú dve rôzne otázky; či existuje dobré opatrenie a aké by to opatrenie mohlo byť. Ale otázky o vhodných opatreniach nemenia základnú skutočnosť. Obchodné praktiky Microsoftu v podstate potláčajú konkurenciu, voľbu a inovácie v oblasti pristupovania na Internet,“ napísala na svojom blogu Mitchell Baker, predsedníčka Mozilly. Ďalej uviedla: „Európskej komisii by som rada  ponúkla expertízu Mozilly ako základ pre uvažovanie, čo znamená prijať správne rozhodnutie.“

„Tým, že Microsoft viaže Internet Explorer s operačným systémom Windows, narúša konkurenciu medzi webovými prehliadačmi, podkopáva produktové inovácie a v konečnom dôsledku obmedzuje výber spotrebiteľa,“ konštatovala 16. januára 2009 vo svojom vyhlásení Európska komisia. Ako však vtedy uviedla britská BBC, je to len znenie predbežného stanoviska, ktoré sa nepovažuje za záväzné. Americkému IT gigantu plynie čas približne do prvej polovice marca, aby k nemu poskytol svoje stanovisko a vysvetlenie (EurActiv 19/01/09).