Možno sa naučiť podnikať?

Zástupcovia podnikateľov a rozhodovateľov diskutovali o možnostiach, ako zahrnúť "výuku k podnikaniu" do štandardných učebných osnov. Diskusia sa uskutočnila v rámci Týždňa malých a stredných podnikov (SME Week).

EurActiv skúmal názory členov oficiálnej LinkedIn skupiny SME Week. Zistilo sa, že existujú dve názorové skupiny: Jedna hovorí o tom, že podnikanie je činnosť, ku ktorej musí mať daný človek predpoklad, podľa ostatných sa možno podnikaniu naučiť, len si to vyžaduje zmenu vzdelávania a zmenu postojov.

Podobná rozdielnosť názorov panuje i v otázke úlohy štátu: Niektorí si myslia, že vlády by mali prestať zasahovať do obchodných záležitostí, zatiaľ čo iní sú zástancami štátnych intervencií a pomoci malým podnikom. Zvlášť, pokiaľ ide o ochranu začínajúcich podnikateľov pred dôsledkami krízy.

Ohlas na diskusiu o „tvorivosti“

Otázka, či by sa mohol vytvoriť špecifický študijný predmet „podnikanie“, pripomína diskusiu o vyučovaní ku tvorivosti. Tá dominovala Európskemu roku kreativity a inovácie 2009 (EYCI).

Jedným z riešení je vytvorenie podnikateľských študijných odborov. Iný scenár hovori, že by sa mali prepracovať súčasné študijné predmety, aby aktívne podporovali podnikateľské myslenie a ducha študentov. 

Úloha učiteľov

Hlavnou otázkou je, či učitelia dokážu vychovávať k podnikaniu. Zástupcovia priemyslu si myslia, že nedokážu. Podľa nich, učitelia sú verejní činitelia, ktorí si sami zvoli istejšie zamestnanie, než by vstupovali do rizikového sveta obchodných aktivít.

Podľa všeobecného konsenzu, úloha učiteľa by mohla byť v koordinovaní alebo dohľadom nad tréningami. V tejto oblasti existuje široká podpora škôl a univerzít pre vytváranie modelových situácií, ktoré by mohli vysvetliť výhody a úskalia vedenia vlastného podniku.

Prekážky zostávajú

Niektoré témy zostávajú stále otvorené. Napríklad dodnes neexistuje konsenzus, aké kompetencie vo vzdelávaní k podnikaniu by mala alebo nemala mať EÚ. Brusel by mohol napríklad dohliadať na to, aby sa jednotlivé krajiny mohli učiť od skúseností iných, pričom kontrolu nad obsahom vyučovania by mali členské krajiny. 

Diskusia o výučbe k podnikanie sa nedeje vo vákuu, nadväzuje na podobné diskusie v oblasti prírodných vied, umenia a dizajnu, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.

Európsky týždeň malých a stredných podnikov prebieha v období od 25. mája do 1. júna 2010.