MSP Barrosove plány vnímajú zmiešane

Predseda Komisie José Manuel Barroso vo svojich prioritách na nadchádzajúce funkčné obdobie spomína v rámci štyridsaťtristranového textu len päťkrát iniciatívy zamerané na MSP.

Šéf exekutívy sa chce zamerať na nastolenie ekonomickej stability, tvorbu pracovných miest a rozvoj podnikateľskej kultúry v Európe. Uvedomuje si, že je potrebné sprístupniť trh MSP. Zdôraznil však, že bude potrebné stvoriť „šikovný“ regulačný rámec, ktorý vytvorí rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľa a záťažou malé firmy.

Francúzske podnikateľské skupiny sú prekvapené, že vo väčšej miere nespomenul SBA, ktorý je vlajkovým projektom komisára pre podnikanie Güntera Verheugena

Jean-François Roubaud, šéf skupiny CGPME skonštatoval, že implementovanie všetkých súčastí SBA v každej členskej krajine musí byť jednou z priorít. S týmto názorom súhlasil aj Jean-Claude Karpeles z Klubu európskych obchodných a priemyselných komôr, ktorý zdôraznil, že pokiaľ sa SBA neimplementuje na národnej úrovni, ostane len dobrou snahou EK.

Spoločnosti uvítali načrtnutú snahu o presadenie statusu európskej s. r. o., lebo v nej vidia zjednodušenie expanzie v rámci celého jednotného trhu. Problematická však ostáva dostupnosť rýchlo rastúcich trhov.

„Najlepšia Komisia, akú sme kedy mali“

Bruselské podnikateľské kruhy Barrosov dokument nekritizovali. Gerhard Huemer z loby UEAPME skonštatoval, že „ak sa pozrieme na to, čo EK doteraz urobila, tak to bola tá najlepšia Komisia, akú MSP doteraz zažili“. Podľa neho cieľom dokumentu bolo len načrtnúť, kam chce Barroso smerovať, bez priestoru pre zachádzanie do detailov.

„Dokument poukazuje na správne výzvy a jasne hovorí o tom, čo chce silná Európa na medzinárodnom poli – spravodlivú a vyrovnanú súťaž a sociálnu stabilitu,“ dodal. Huemer tvrdí, že by nebolo správne očakávať detaily ohľadom podnikania či byrokracie. „V každom prípade, nepotrebujeme nový SBA, potrebujeme, aby ten súčasný fungoval,“ uzavrel.