MSP svoj vplyv na životné prostredie ignorujú

Pozadie:

Program ECAP schválili v októbri 2007. Ide o rámec, ktorý má asistovať MSP pri implementácii európskej environmentálnej legislatívy a pri obmedzovaní negatívneho vplyvu ich činností.

V roku 1995 zaviedli systém environmentálneho manažmentu EMAS, ktorý predstavuje aktívny prístup podniku pri sledovaní, riadení a postupnom znižovaní vplyvov na životné prostredie. EMAS slúži aj na zvýšenie kreditu a konkurencieschopnosti a môže byť jedným z technických kvalifikačných kritérií pri uchádzaní sa o verejné zákazky.

Otázky:

Pavel Misiga, vedúci oddelenia EENV G2 z Generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie včera na seminári ECAP identifikoval nedostatok znalostí o vplyve, problémoch a rizikách spojených so životným prostredím, neinformovanosť o potenciálnych výhodách environmentálneho manažmentu či prílišné zameranie sa na krátkodobé plánovanie ako hlavné prekážky, ktorým čelia európske MSP, pokiaľ chcú spĺňať požiadavky environmentálnej legislatívy.  Cieľom podujatia bola užšia komunikácia orgánov zodpovedných za implementáciu programu so zástupcami MSP.

Ako upozornil Róbert Brňák z Ministerstva životného prostredia SR – 70 % environmentálnej záťaže však tvoria práve MSP. Na Slovensku operuje 3 tisíc stredných, 13 tisíc malých, 77 tisíc mikrofiriem a okrem toho asi 350 tisíc živnostníkov a podľa Brňáka 90 % z nich nevie, čo a ako majú robiť, keďže legislatíva sa týka najmä veľkých podnikov. Podľa jeho slov problémy sa u nás riešia najmä ak sa stanú predmetom susedského sporu.

Odborníci potvrdili, že spomedzi MSP majú na životné prostredie najväčší vplyv najmä tie zaoberajúce sa, tlačou, výrobou kovových súčiastok, chemikálií, potravín, nápojov či spracovaním tabaku, textílií, kože alebo dreva.

Misiga vo svojej prezentácii uviedol, že 70 % malých firiem neprijalo žiadne opatrenia na zmiernenie svojho negatívneho vplyvu na prostredie. Okrem toho len 6 % využilo možnosť zaviesť systém environmentálneho manažmentu. Podľa Veroniky Saul zo Slovenského centra čistej produkcie podniky v súčasnosti s implementáciou EMAS váhajú najmä kvôli kríze, no vo viacerých prípadoch chcú začať už budúci rok.

„Robiť len to, čo legislatíva káže, nestačí, treba urobiť ešte viac. Chýbajú však trhové impulzy a záujem,“ uzavrel svoj príspevok Brňák.