Na administratívu Únie vlani minuli 7,4 miliardy eur

Foto: www.mmisso.com

„Viac než 30 % z rozpočtu 2009 bolo určených na obnovu a rast hospodárstva," uviedol komisár EÚ pre rozpočet Janusz Lewandowski. „Každé euro, ktoré investujeme do našich regiónov, sa nám vďaka ‚pákovému účinku‘ môže dvakrát alebo trikrát znásobiť. Takto rozpočet EÚ prispieva k skutočným konkrétnym výsledkom.“

Na politiky zamerané na podporu rastu a konkurencieschopnosti Únia vlani vynaložila 44 miliárd eur. V rámci 7. rámcového programu na rozvoj výskumu a technológií použila 6,3 miliardy eur, ktorými financovala viac než tisíc projektov. Viac ako 34 tisíc malých a stredných podnikov čerpalo pomoc cez program konkurencieschopnosť a inovácie. Podľa odhadov Komisie sa pomocou finančných prostriedkov EÚ podarilo vytvoriť alebo zachrániť viac než 200 tisíc pracovných miest v rokoch 2007 a 2008.

Silnú pozíciu v rámci rozpočtu má stále politika súdržnosti. Platby dosiahli 25,5 miliardy eur, čo je dvakrát viac v porovnaní s rokom 2008 (11,5 miliardy eur). Počas predchádzajúceho finančného rámca v rokoch 2000 – 2006 sa v rámci politiky súdržnosti vytvorilo okolo milióna pracovných miest, vybudovali alebo renovovali 4 tisícky železničných dráh a zabezpečila dodávka vody pre ďalších 14 miliónov ľudí.

Približne 40 % rozpočtu EÚ už tradične tvoria výdavky na Spoločnú poľnohospodársku politiku. Formou priamej pomoci a trhových investícií farmári dostávajú podporu 40 miliárd eur, čo je takmer polovica ich celkových príjmov.

Na vonkajšie aktivity smerovalo viac než 10 miliárd eur. Európska únia bola vlani druhým najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Európske peniaze použili v 140 rozvojových krajinách. Humanitárna a potravinová pomoc EU pomohla viac ako 150 miliónom ľudí v 70 krajinách.

Na chod európskych inštitúcií bolo treba 7,4 miliardy eur, čo je 6,5 % celkových výdavkov. V roku 2008 to bolo 6,2 % celkových výdavkov. „V roku 2009 ako aj v roku 2010 Komisia dodržala svoj prísľub nepožadovať v budúcich rokoch žiadne nové pracovné miesta s výnimkou pristúpenia nových členských štátov,“ dodal komisár Lewandowski.