Na podnikateľov sa pri EÚ 2020 zabudlo

Stratégia Európa 2020 spravila z inovácií kľúčový bod, ktorý má EÚ napomôcť v jej ceste stať sa viac konkurencieschopnou. Plány na zverejnenie plánu ohľadne výskumu a inovácií na jeseň tohto roku si však vyslúžili paľbu kritiky.

Počas konferencie v Bruseli opísal bývalý belgický Podnikateľ roka Bart Van Coppenolle prístup Európskej komisie k inováciám ako „úplne zlý“. Tento zakladateľ belgickej hardvérovej spoločnosti Metris povedal, že nádejní vynálezcovia sú tiež skeptickí voči inovačnej politike EÚ.

„Inovácie sú o podnikaní, nie o výskume a vývoji, ako sa domnieva Komisie. My už máme vynikajúcich vedcov. Nie je to vždy o vynaliezaní nových technológií, ale o integrovaní už existujúcich,“ povedal Van Coppenolle.

Kritika sa nevyhla ani času, ktorý je potrebný na uchádzanie sa o fondy EÚ a vysokej miere zamietnutí financovania projektov pre žiadosti zo strany malých a stredných podnikov. Piet Verhoeve z high- tech komunikačnej spoločnosti Televic povedal, že miestne zdroje financovania sú často oveľa atraktívnejšou možnosťou pre menšie firmy ako eurofondy.

„Rozdiel je, že keď sa uchádzam o financie z miestneho úradu, moja žiadosť si môže vyžadovať modifikáciu alebo prepísanie, kým ju schvália. Keď ale pošlem žiadosť EÚ, jednoducho ju zamietnu,“ vysvetľuje Verhoeve.

Karen Wilson z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zároveň vyzvala, aby sa v Európe pozmenili zákony o bankrote, ktoré by dali malým a stredným podnikom lepšiu šancu začať odznova a pomohli im prekonať „strach z neúspechu“.

Predstavitelia Komisie obhajovali snahy EÚ o motivovanie podnikateľov a poukázali napríklad na možnosť absolvovať program Erazmus pre podnikateľov, či na snahu EÚ podnietiť cezhraničné investície odstránením bariér pri podnikaní.

Podnikatelia však dodali, že hlavná bariéra úspechu má psychologický ráz.