Na Slovensku vzniká sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier

Zdroj: Flickr, CC

Slovensko sa stane ďalšou krajinou Európskej únie so systémom  alternatívneho spôsobu riešenia sporov – Alternative Dispute Resolution (ADR). Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade s podporov Ministerstva hospodárstva SR v týchto dňoch spúšťa pilotný projekt ADR: OMBUDSPOT. Ide o celoslovenskú sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier. Zatiaľ sa zapojili štyri z ôsmich oslovených krajov.

„Cieľom projektu je, aby v každom samosprávnom kraji bolo spotrebiteľom v rámci projektu ADR k dispozícii kontaktné miesto, na ktoré sa v prípade nevybavenej reklamácie alebo iného spotrebiteľského problému môžu obrátiť. Kontaktné osoby spotrebiteľov usmernia, poradia a v prípade potreby sprostredkujú spotrebiteľom stretnutie s mediátorom. Mimosúdne riešenie sporov by sa tak malo stať jedným z nástrojov trvalej udržateľnosti ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku rovnako ako v iných vyspelých krajinách Európy,“ informuje združenie.

V členských krajinách funguje viacero systémov ADR. Mechanizmy na riešenie spotrebiteľských sťažností mimosúdnou cestou bez zapojenia súdneho systému a medzinárodná spolupráca sú kľúčovými úlohami európskej Stratégie spotrebiteľskej politiky na obdobie 2007-2013.