Na tvorbu pracovných miest nie je finančné krytie

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Európska komisia (EK) v decembri upozornila, že nezamestnanosť mladých v EÚ dosahuje 21 %. Znamená to, že bez práce je päť miliónov mladých ľudí. Predseda exekutívy José Manuel Barroso preto na januárom summite EÚ navrhol intenzívnejšiu spoluprácu s ôsmimi štátmi, kde je situácia mladých najmenej priaznivá. Do tejto skupiny sa radí aj Slovensko.

Nezamestnanosť mladých Slovákov podľa údajov EK dosahuje 35,1 %, čo je po Španielsku a Grécku tretia najvyššia v EÚ. Barroso sa posledný januárov deň obrátil na premiérku Ivetu Radičovú a načrtol spôsob spolupráce pri riešení nezamestnanosti mladých a finančnej situácie malých a stredných podnikov, ktoré sú hlavným zdrojom nových pracovných miest v Únii. Spolu s dobudovaním vnútorného trhu sa tieto tri oblasti stali okamžitými prioritami členskými štátmi.

Na základe Barrosovej výzvy vznikol akčný tím zložený zo zástupcov ministerstiev, združení zamestnávateľov a odborových zväzov. Jeho úlohou je v spolupráci s európskou exekutívou určiť prvky stratégie na podporu zamestnanosti mladých a drobných firiem. Prvé stretnutie akčného tímu s predstaviteľmi Európskej komisie prebehlo 24. februára 2012. Informáciou o činnosti skupiny sa vláda zaoberala dnes (21. marca 2012) na svojom poslednom zasadaní. Dokument zároveň zverejnila na svojej webovej stránke.

V záveroch sa uvádza, že navrhnuté projekty a opatrenia za 362 miliónov eur môžu v období 2012 – 2015 podporiť priamu tvorbu viac ako 14 tisíc pracovných miest, z toho 10 tisíc pre mladých do 29 rokov a 6500 malých a stredných podnikov. Týka sa to operačných programov Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Vzdelávanie.

Pri niektorých návrhoch projektov a opatrení v rámci jednotlivých operačných programov sa však uvádza, že chýba finančné krytie a je potrebná realokácia z iných. Na tvorbu pracovných miest a podporu malých a stredných podnikov je sčasti možné využiť aj programy Výskum a Vývoj, Bratislavský samosprávny kraj a Regionálny operačný program. Riadiaci orgán OP Životné prostredie však uvádza, že v súčasnosti nemá voľné finančné prostriedky, ktoré by bolo možné realokovať. Buď sú už zazmluvnené, alebo viazané v rámci uzatvorených výziev.

Podľa Barrosovho návrhu by prostriedky okrem nepridelených prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu určených pre Slovensko mohli pochádzať aj z akýchkoľvek vnútroštátnych prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, vrátane podpory od sociálnych partnerov alebo súkromného sektora. Hľadanie alternatívnych zdrojov, najmä z rozpočtu, však zrejme bude veľmi náročné vzhľadom na problémy s konsolidačným úsilím vplyvom neistého vývoja ekonomiky.