Na úvery stále pôsobí doznievajúca kríza

Foto: waɪ.tiː / flickr

Pesimizmus medzi spotrebiteľmi upadáva. Na ich rozhodnutie, či si vezmú úver vplýval najmä vývoj na trhu práce. Podľa hlavného ekonóma VÚB banky Zdenka Štefanidesa očakávania spotrebiteľov v prípade nezamestnanosti sa od polovice roku 2009 posúvajú smerom k priaznivejším hodnotám. „Len dvaja z desiatich si myslia, že bude rásť,“ uviedol Štefanides. Zlepšujúce sa očakávania spotrebiteľov potvrdila aj stabilizácia na trhu práce.

Ako ďalej vysvetlil, sklon domácností k spotrebe a štruktúra výdavkov sa vplyvom krízy zmenila. „Domácnosti šetria viac ako pred rokom. Sporenie je na úrovni 7 % disponibilných príjmov.“ Vplyvom vyšších cien stúpli náklady na bývanie, na potraviny míňajú rovnako, menej dávajú na luxusnejšie tovary – odevy, nábytok, dopravu, hotely či reštaurácie.

Trh so spotrebiteľskými úvermi bol teda klesajúcou spotrebou výrazne ovplyvnený, no ako ďalej dodal Štefanides, koncom roka 2010 nastalo oživenie. „Rast spotrebiteľských úverov je stále ovplyvnený doznievajúcou ekonomickou krízou, no určité oživenie vidieť v druhom polroku 2010 vďaka vyššiemu dopytu.“ Úrokové sadzby pritom ostali na úrovni konca roku 2007, respektíve začiatku 2008.

Zastavil sa aj rast zlyhaných úverov. „V súčasnosti zlyhá každý ôsmy. Miera zlyhaných úverov však už nestúpa, čo vytvára priestor na uvoľňovanie úverových štandardov na spotrebné úvery,“ vysvetlil.

To, že banky uvoľňujú úverové podmienky pre spotrebiteľov potvrdil aj prieskum Národnej banky Slovenska, podľa ktorého sa dopyt po spotrebiteľských úveroch už v prvom polroku 2010 zvýšil, hoci v menšej miere ako očakávali banky koncom roku 2009. Aj napriek tomu sú ich očakávania rovnaké, predpokladajú ešte vyšší dopyt ako v prvom polroku. „Na druhej strane banky už boli ochotné zvýšiť poskytovanie spotrebných úverov v prvom polroku 2010 s odhodlaním poskytnúť ešte viac úverov v ďalšom polroku,“ dodal.

Ako si Slováci požičiavali minulý rok?

Podľa vedúcej oddelenia úverov VÚB banky Angeliky Farkašovej si Slováci vlani požičiavali viac ako v roku 2009. „Priemerná výška spotrebného úveru stúpla o 200 eur – z 3500 na 3700,“ vysvetlila. Zároveň dodala, že 90 % z nich bolo bezúčelových.

Okrem toho podľa údajov banky boli Vianoce 2010 bohatšie ako tie predošlé. „V porovnaní s rokom 2009 vzrástol objem úverov v predvianočnom období o 73 %.“