Nad hedžovými fondmi stále visí otáznik

Zdroj: Flickr

Rokovania o prísnejšej kontrole hedžových fondov sa nepohli z miesta. Briti, ani Francúzi nechceli ustúpiť. Je teda veľmi pravdepodobné, že rovnaký scenár sa zopakuje aj budúci týždeň, počas stretnutia ministrov financií.

Predmetom sporu je otázka, či zahraničným fondom garantovať licenciu v prípade, že chcú operovať v EÚ. Francúzska ministerka financií Christine Lagardová túto myšlienku zamietla pre obavy z laxnej kontroly cudzích firiem.

Diplomati však stále dúfajú, že sa podarí ku kompromisu dospieť čo najskôr. Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier včera naznačil, že v prípade licenčnej schémy, ktorá by zahraničným hedžovým fondom umožnila operovať v rámci celej EÚ, môže nastať odklad, respektíve zavedenie prechodného obdobia. V súčasnosti v prípade, že chcú vstúpiť na trh niektorého z členských štátov, musia o povolenie požiadať národnú autoritu.

Zákonodarcovia chcú tento systém nahradiť jediným povolením, no práve to rozdeľuje predstaviteľov jednotlivých krajín. V rámci alternatívneho plánu, by teda štáty mohli zabrániť vstupu fondu s európskou licenciou na svoj trh. Stačilo by nepodpísať dohodu udeľujúcu povolenie. „Briti veria, že by mohlo ísť o vhodnú výnimku,“ uviedol diplomatický zdroj. „Členské štáty by si mohli vyberať.“

Reforma hedžových fondov vyvolala nezhody aj medzi Parížom a Washingtonom, ktorý sa obáva, že francúzske stanovisko by mohlo viesť k tomu, že americké fondy by oveľa ťažšie prenikali na európsky trh. Americký minister financií Timothy Geithner sa dokonca obrátil na svoju francúzsku rezortnú kolegyňu s varovaním pred blokovaním zahraničných fondov.

Európsky parlament by mal k legislatíve zaujať stanovisko už v novembri. Kým sa však nájde kompromis medzi členskými štátmi a poslancami, môže dôjsť k ďalšiemu zdržaniu. „Zatiaľ neexistuje zhoda a bude to trvať ešte dva roky,“ uviedol pre Reuters jeden z diplomatov.

(EurActiv/Reuters)