Najatraktívnejším mestom pre podnikanie je Frankfurt

Zdroj: Flickr

Podľa tretej edície prieskumu neziskovej organizácie ECER, ktorý hodnotil, nakoľko sú rôzne európske miesta vhodné pre podnikateľské aktivity je celkovým víťazom nemecký Frankfurt, nasledovaný švédskym Malmö a poľskou Varšavou. Do top desiatky zaradili aj Hamburg, Berlín, Lisabon, Helsinki, Cologne, Lyon a Stuttgart.

Žiadne zo slovenských miest v rebríčku nefiguruje. Na 27. mieste sa umiestnila Praha a ešte pred ňou zaradili na 23. miesto Bukurešť.

Hodnotili dokopy 37 miest z 18 štátov podľa spokojnosti podnikateľov s verejnými a súkromnými iniciatívami na podporu podnikania. Do prieskumu sa zapojilo 4500 zástupcov firiem.

Každé mesto hodnotili na základe piatich kritérií – propagovania podnikania, poskytovania poradenstva pred začiatkom podnikania, poradenstva v začiatočnej fáze podnikania, prístupu k finančným prostriedkom a podnikateľského prostredia.

Podľa prezidenta organizácie ECER Oliviera Torrèsa majú mestá v prvej desiatke veľa spoločného rovnako to platí aj pre druhú aj tretiu. Prieskum ukazuje, že kým severoeurópske krajiny konzistentne zaznamenávajú väčšiu spokojnosť na strane podnikateľov, mestá ako Atény, Rím či Miláno sa umiestňujú skôr v dolných miestach rebríčka.

Podľa Torrèsa podniky vznikajúce na juhu majú tendenciu tvoriť menej pracovných miest než tie na severe. Okrem toho podnikatelia na juhu často začínajú podnikať mimo hlavných metropol, kým na severe sa koncentrujú najmä vo veľkých mestách.

Torrès dúfa, že výsledky prieskumu budú impulzom pre mieste autority a mestské zastupiteľstvá, aby navštívili mestá s vysokým hodnotením, aby sa učili osvedčené spôsoby pri tvorbe priateľského prostredia pre nové podniky v oblasti obchodu, priemyslu a služieb.