Najťažšie sa hľadajú elektrikári, inštalatéri a stolári

Hospodárska, finančná a sociálna kríza zvýraznili ďalší problém svetovej populácie – „krízu talentu“ – a tá by sa pod ich vplyvom mala v najbližších rokoch ešte viac prehĺbiť. Tridsať percent zamestnávateľov na celom svete hlási problémy pri obsadzovaní pracovných miest. Aj keď čoraz viac ľudí hľadá prácu, často nemajú dostatok kvalifikácie a skúsenosti.

„Kríza talentu“ sa však neskončí spolu s ekonomickým poklesom. Negatívne na ňu vplýva demografický vývoj. Pracujúca populácia starne v industrializovaných aj rozvojových krajinách a pôrodnosť klesá.

Podľa popredných personálnych spoločností sa najťažšie hľadajú elektrikári, inštalatéri a stolári nasledovaní technikmi, inžiniermi a manažérmi. Spomedzi členských krajín EÚ majú najväčšie ťažkosti s obsadzovaním miest vyžadujúcich kvalifikáciu Rumuni a Poliaci. Spôsobila to najmä vysoká miera migrácie pracovnej sily smerom do Írska, Španielska či Veľkej Británie a práve tieto krajiny hlásia najmenšie problémy s výberom vhodných zamestnancov.

(EurActiv / Reuters)