Najväčší reformátor vo východnej Európe je Chorvátsko

Pozadie:

Svetová banka hodnotila 178 svetových ekonomík v rámci rebríčka „Doing Business 2008“  v dvoch kategóriách: „najväčší reformátor“ a „najlepšie podmienky na podnikanie.“ V regionálnom porovnaní sa najlepšie umiestnili krajiny východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. SB hodnotila uskutočnené reformy v prospech podnikania v uplynulom roku, ako aj čas a náklady potrebné na založenie firmy a jej prevádzkovanie.

Pri hodnotení sa nebrali do úvahy faktory ako makroekonomická politika, infraštruktúra, politická situácia, menová stabilita alebo kriminalita.

Otázky:

Rebríček 10 najväčších svetových reformátorov v rámci „Doing Business 2008“:

 • Egypt
 • Chorvátsko
 • Ghana
 • Macedónsko
 • Gruzínsko
 • Kolumbia
 • Saudská Arábia
 • Keňa
 • Čína
 • Bulharsko

Egypt znížil požadovaný majetkový vklad pri založení firmy z 50 tisíc egyptských libier na tisíc. Zároveň skrátil čas a náklady potrebné na založenie firmy na polovicu. Znížil byrokratické požiadavky a postupy pri získavaní stavebných povolení a v egyptských prístavoch vznikli kontaktné miesta pre obchodníkov na vybavenie všetkých formalít.

Z regiónu strednej a východnej Európy sa najlepšie umiestnilo Chorvátsko.

Chorvátsko vytvorilo kontaktné miesta, kde môžu podnikatelia vybaviť všetky formality spojené so založením firmy, registráciu na zdravotné a dôchodkové poistenie je možné urobiť on-line, čas potrebný na registráciu vlastníctva klesol z 956 dní na 174 dní.

Česká republika získala ocenenie najlepšieho reformátora v oblasti pracovného práva. Svetová banka ocenila reformovaný zákonník práce, ktorý zpružnil pracovný čas a uvoľnil podmienky na prepúšťanie.

Rebríček krajín s najlepšími podmienkami na podnikanie:

 1. Singapúr
 2. Nový Zéland
 3. USA
 4. Hong Kong
 5. Dánsko
 6. Veľká Británia

Z regiónu strednej a východnej Európy získalo najvyššie hodnotenie Estónsko, nasleduje Gruzínsko a Lotyšsko. V rámci V4 sa najlepšie umiestnilo Slovensko.

     17. Estónsko  
     18. Gruzínsko
     22. Lotyšsko
     32. Slovensko
     45. Maďarsko
     56. Česká republika
     74. Poľsko

Estónsko reformovalo obchodný zákonník. Firmu je možné založiť elektronicky, bez notárskych potvrdení za jeden deň. Náklady klesli o polovicu.

Pozície:

Simeon Djankov, Svetová banka: „Výsledky ukázali, že znižovanie regulácií a uvoľňovanie podmienok pre business zvyšuje počet podnikateľských aktivít a to sa práve deje vo východnej Európe.“ Zdôraznil, že mnohé krajiny strednej a východnej Európy prekonávajú podmienkami vhodnými pre podnikanie krajiny západnej Európy.

Tibor Gregor, Klub 500: „Rebríček, ktorý hodnotí najlepších reformátorov je o ničom, nemá výpovednú hodnotu. Neberie totiž do úvahy východiskovú pozíciu krajiny a potreby jej ekonomiky. Nemožno predsa porovnávať dianie v Bulharsku, kde sa reformy práve začínajú,  s dianím na Slovensku, ktoré ich už má z časti za sebou.“ Tibor Gregor viac privítal rebríček krajín podľa podmienok na podnikanie. Ocenil, že na Slovensku už klesá administratívna záťaž, čo uľahčuje  podnikanie, ale odvody vníma stále ako priveľmi vysoké.

Róbert Kičina z Podnikateľskej aliancie Slovenska tvrdí, že aktuálne zmeny v zákonníku práce a daňovom systéme zvyšujú nespokojnosť podnikateľov na Slovensku. Predpokladá, že Svetová banka nestihla toto dianie zaznamenať, keďže údaje vyhodnocuje s určitým oneskorením.