Najväčšie banky zaplatia za dohľad ECB 15 miliónov eur

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

ECB navrhuje, aby sa na týchto nákladoch podieľali všetky úverové spoločnosti. Výška príspevkov bude závisieť od ich veľkosti a mala by sa pohybovať od 2 000 do 15 miliónov eur ročne.

Európska centrálna banka prevezme dohľad nad bankami v eurozóne v novembri tohto roku v rámci jednotného mechanizmu dohľadu SSM (Single Supervisory Mechanism). SSM bude vykonávať priamy dohľad nad 130 inštitúciami a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bude dohliadať aj nad takmer 6 000 menšími bankami.

Najväčšie banky zaplatia najviac

Väčšina bánk podliehajúcich priamemu dohľadu ECB bude ročne platiť od 700 000 do 2 miliónov eur. Najväčšie banky majú zaplatiť približne 15 miliónov eur, najmenšie okolo 2 000 eur. Vyplýva to z návrhu nariadenia o poplatkoch za dohľad, ktorý ECB zverejnila na verejnú konzultáciu.

Najväčších 130 bánk tak podľa odhadov ECB zaplatí približne 85 % z celkovej sumy za dohľad a ostatné banky 15 %.

„Je to férový systém. Najväčšie banky s vyšším rizikovým profilom zaplatia najviac,“ povedal šéf pre rozpočet v ECB Steven Keuning.

ECB obhajuje náklady

Podľa odhadu ECB z 260 miliónov eur ročne by asi 60 % malo ísť na personál. Ďalších 30 % pripadá na prevádzkové náklady, ako sú cesty, IT a externé poradenstvo. Zvyšok má ísť na kancelárske priestory vo Frankfurte nad Mohanom.

Banky vyjadrili obavy ohľadom zvyšujúcich sa nákladov na dohľad. Poplatky za bankový dohľad sú pritom v porovnaní s nákladmi na plánovaný fond na likvidáciu problémových bánk veľmi nízke.

Do tohto fondu by finančné inštitúcie mali medzi rokmi 2016 a 2024 prispieť celkovou sumou 55 miliárd eur.

Na banky v eurozóne bude dohliadať približne 800 finančných expertov ECB. ECB obhajuje náklady za dohľad, na túto prácu totiž potrebuje kvalitných ľudí. „Potrebujeme mať kvalitných ľudí. Určite to neprerastie do márnotratnej byrokracie,“ povedal Keuning.

Záujem o túto prácu prejavilo viac než 8 000 ľudí. Obrovský záujem bol najmä z radov bankárov, ktorí kvôli kríze prišli o prácu.

(EurActiv/TASR/Reuters)