Najväčším problémom pre slovenské podniky je korupcia

Korupcia

Viac ako dvesto podnikov, ktoré sa zapojili do prieskumu označilo rovnaké problémy v podnikateľskom prostredí ako pred štyrmi rokmi (rovnaký prieskum prebehol aj v roku 2006) – zlú vymožiteľnosť práva, nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov, odvodové zaťaženie a za najpálčivejšiu považujú korupciu. Ako rozhodujúci problém ju uviedlo 52 % respondentov.

Podnikatelia hodnotili aj to, ako verejné inštitúcie svojou činnosťou prispievajú k vytváraniu priaznivých podmienok pre podnikanie. Za najhoršie z desiatich sledovaných inštitúcií označili súdy. O tom, že vytvárajú priaznivé podmienky pre podnikanie je presvedčených len 7 % podnikateľov.

Na otázku, „čo by urobili keby boli na mieste premiéra“ za priority stanovili ráznejšie potláčanie korupcie na úradoch, zlepšenie vymáhateľnosti práva a zabezpečenie spravodlivosti vo verejnom obstarávaní. Okrem toho vyzvali aj k stabilizácii (menšom počte zmien) zákonov týkajúcich sa podnikania a zároveň k zníženiu administratívnej náročnosti podnikania.

Prieskum realizovala analytická jednotka TREND Analyses v rámci prípravy Správy o stave podnikateľského prostredia v SR. Zúčastnilo sa ho 214 respondentov (takmer výlučne majitelia a konatelia firiem, zber údajov prebehol v máji 2010). Úplné znenie prieskumu s grafmi nájdete na tomto odkaze.