Najviac nebezpečných výrobkov je z Číny

Zdroj: Flickr: Ursala Erdbeer

Čína je aj naďalej krajinou pôvodu, ktorá v systéme včasného varovania figuruje na prvom mieste. Tak ako v roku 2013, aj minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny, vrátane Hong Kongu.

Najčastejšie išlo o hračky, oblečenie, textílie a módne doplnky. Až 9 percent  elektrospotrebičov a 8 percent motorových vozidiel bolo vyhlásených za nebezpečné. Desať členských krajín EÚ napríklad stiahlo z predaja dodávku Citroen Expert III kvôli internej poruche, ktorá mohla zastaviť stierače počas používania.

Výrobky boli  zastavené pred vstupom do EÚ alebo úplne odstránené z trhu najmä kvôli riziku poranenia či dokonca  udusenia. Medzi takéto výrobky patril napríklad náhrdelník pre deti, ktorým sa prerezávajú prvé zuby.

„Celý náhrdelník sa zmestil do úst a mohol uviaznuť v dýchacích cestách dieťaťa. Koráliky sa ľahko ulomili a mohlo dôjsť k prehltnutiu,“ uviedla pre príklad Komisia.  

V inom prípade členské štáty stiahli detský set na stolný hokej, ktorý predstavoval vysoké riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.

Ďalším častým dôvodom boli chemické riziká, ktoré sa týkali najmä obuvi a kožených výrobkov, ktoré obsahovali takzvaný šesťmocný chróm spôsobujúci kožné reakcie.

Viaceré hračky a výrobky určené na starostlivosť o deti obsahovali napríklad zmäkčovadlo plastov, ktoré môže spôsobiť neplodnosť. Módna bižutéria naopak obsahovala zdraviu škodlivé ťažké kovy.

Stiahnutých výrobkov pribúda

Európska komisia o rizikách vie a úzko spolupracuje s viacerými krajinami prostredníctvom takzvaného Systému včasného varovania, ktorého cieľom je zabezpečiť ochranu spotrebiteľov.

V prípade, že členské štáty odhalia, že výrobok nie je bezpečný, zdieľajú navzájom túto informáciu v rámci systému, do ktorého je v súčasnosti zapojených už 31 krajín vrátane Nórska a Islandu.

Krajiny následne nebezpečný výrobok vyhľadajú a môžu ho buď stiahnuť z trhu, zastaviť predaj alebo zamietnuť dovoz.

Komisia dnes oznámila, že sa v roku 2014 podarilo zachytiť o 3 percentá viac škodlivých výrobkov ako v predchádzajúcom roku.

„V priebehu rokov sa ukázalo, že ide (Systém včasného varovania) o veľmi efektívny prostriedok ochrany európskych spotrebiteľov. Je to veľmi praktický príklad spolupráce EÚ v prospech našich občanov,“ uviedla komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

V prípade, že na Slovensku objavíte výrobok, ktorý by akýmkoľvek spôsobom ohrozil vaše zdravie, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá prevádzkuje systém ECHO.

Pri rizikách spojených s bezpečnosťou potravín sa musíte obrátiť na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.