Nakupovanie cez internet za jednotnú cenu

Komisárka Maglena Kuneva predstavila v piatok (20.6.) v Londýne myšlienku vytvorenia jednotného elektronického trhu. Ochrankyňa európskych spotrebiteľov namieta voči dvom častým skutočnostiam:

  • medzinárodné malopredajné siete ponúkajú na svojich portáloch v jednotlivých členských krajinách rôzne ceny,
  • prevádzkovatelia on-line obchodov často blokujú prístup užívateľom s inými IP adresami, než s tými, ktoré sa používajú v štáte, v ktorom je nákupný portál prevádzkovaný.

„Vo svete, v ktorom žijeme, nie sme povinní nakupovať v supermarketoch a obchodoch vo svojom poštovom obvode. [..] Nemáme možnosť kupovať počítače, lístky na vlak alebo PlayStation slobodne v celej Európe,“ cituje z komisárkinho prejavu denník International Herald Tribune.

Jednotný elektronický trh by mal so sebou priniesť jednotné reklamačné pravidlá, jednotnú lehotu na vrátenie tovaru, predaj výrobku za najnižšiu cenu v rámci siete portálov v EÚ, či celkové zjednodušenie nákupu v zahraničí. V Bruseli by by malo začať pracovať na návrhu smernice na jeseň 2008.

Komisia v piatok publikovala správu o e-obchode v Európe. Komisárka Kuneva v súvislosti s ňou upozornila, že elektronický obchod je na národnej úrovni na vzostupe, no cezhraničný on-line nákup výrazne zaostáva:

  • tretina spotrebiteľov kúpila v roku 2008 v domácom internetovom obchode aspoň jeden tovar alebo službu,
  • v roku 2007 nakupovalo elektronicky v inom štáte iba 7% spotrebiteľov,
  • takmer 4 z 10 respondentov odpovedali, že viac dôverujú domácemu on-line predajcovi, než zahraničnému alebo sídliacemu v inej členskej krajine,
  • 51% maloobchodníkov predáva cez internet alebo aj cez internet; v porovnaní s rokom 2006 ide o pokles 6 percent,
  • v oblasti elektronického obchodovania tvoria zisky z cezhraničného predaja len 17% celkového zisku maloobchodníkov.

IHT prináša mená firiem, ktoré sú známe rozdielnymi cenami na svojich národných portáloch. Ide napríklad o online predajcu Amazon, výrobcu elektroniky Nintendo alebo operátora vlaku Eurostar.

Denník Financial Times dodáva, že komisárka má záujem bojovať aj proti tzv. „vertikálnym obmedzeniam.“ Inými slovami, podľa Kunevy je neprípustné, aby mala firma vnútorné pravidlá, ktoré by komplikovali dovoz nákupu z jednej členskej krajiny do druhej. Britský denník dodáva, že hoci by smernica takýto princíp nemala ustanovovať, komisárka bude tému sledovať a „tvrdo sa [o ňu] zasadzovať.“

V minulosti už niektoré portály pristúpili k úprave svojich cien v rámci EÚ. Napríklad v januári 2008 zjednotil svoje európske ceny portál iTunes. Problémom bola britská verzia on-line obchodu s hudbou; britskí užívatelia boli nútení nakupovať skladby za vyššie ceny. Na druhej strane, Apple nechce nič meniť na stratégii blokovania prístupu z IP adries iných štátov EÚ. Ako dôvod uvádza rozdielnosť národných legislatív v oblasti autorského práva. Aj EK uznala, že takýto prístup iTunes k predaju produktov hudobných vydavateľstiev je v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže (EurActiv 10/01/08).