Návrh na izolovanie rizikového bankovníctva bude zrejme miernejší

Komisár Barnier prezentuje smernicu o bankových účtoch, Zdroj: Európska komisia

Podľa legislatívneho návrhu, ktorý zverejnil denník Financial Times by izolovanie rizikových aktivít nebolo povinné a spájali by sa s ním nižšie náklady a menšie obmedzenia ako sa pôvodne plánovalo. Vnútroštátne orgány dohľadu zároveň budú mať viac voľnosti pri uplatňovaní reforiem.

Nové pravidlá by mal komisár pre vnútorný trh Michel Barnier predstaviť na prelome januára a februára. Vychádzajú pritom zo správy pracovnej skupiny na čele s guvernérom fínskej centrálnej banky Erkkim Liikanenom, ktorá navrhla novú štruktúru bankového sektora.

Súčasťou odporúčaní bolo aj povinné oddelenie vysoko rizikových bankových aktivít. Proti tomu však okrem veľkých európskych bánk protestovali aj Nemecko a Francúzsko.

Ako informuje Financial Times, malo by sa vzťahovať len na okolo 30 bankových domov. O tom, či určité typy obchodovania predstavujú systémové riziko a mali by byť oddelené, budú rozhodovať vnútroštátne orgány dohľadu. Tie budú mať možnosť žiadať prísnejšie normy od svojich bánk.

Keďže vyjednávania o Barnierovom návrhu nebudú uzavreté do vypršania jeho mandátu, do konca ich dovedie až jeho nástupca.

„V tejto fáze nie je žiadny formálny návrh Komisie, takže každý text treba vnímať ako návrh, ktorý môže prejsť výraznými zmenami, a je bez politickej podpory kolégia,“ uvádza vo svojom stanovisku k zverejnenému textu Komisia, pričom však nevyvrátila podstatu zverejnených informácií.

Ako ďalej dodala Barnierov návrh zabezpečí, že všetky banky budú v prípade problémov riešiteľné bez potreby využiť prostriedky daňových poplatníkov. „Keď riešime problém „too big to fail“, musíme to robiť zároveň spôsobom, ktorý nepoškodí hospodárske oživenie. Návrh teda zabezpečí, aby nebolo narušené financovanie reálnej ekonomiky.“