Návrh regulácie private equity do konca apríla

„Komisia sa zaviazala, že zostaví primeraný legislatívny návrh (o private equity), ktorý predstavím do konca apríla,“ povedal McCreevy počas včerajšej konferencie zorganizovanej Európskou komisiou. Vyhlásenie nasleduje závery stretnutia lídrov EÚ v Berlíne (21. februára), ktorí sa zaviazali k vytvoreniu kontroly a regulácie pre všetky finančné trhy, produkty a aktérov.

Komisár sa však zatiaľ vyhýba akýmkoľvek konkrétnym záväzkom regulovať fondy private equity, čo zdôvodňuje tým, že nie sú priamo zodpovedné za súčasnú krízu a nepredstavujú ani systematické riziko pre bezproblémové fungovanie finančných trhov.

Iný názor však majú poslanci z radov socialistov, ktorí naopak tvrdia, že fondy private equity vedú k destabilizácii finančného systému, lebo nakupujú spoločnosti len so zámerom opäť ich predať so ziskom. „Spoločnosti sú viac než len trieda aktív,“ kontroval na konferencii predseda Strany európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen.

Pod tlakom McCreevy nakoniec súhlasil, že spolu so svojim tímom zostaví legislatívu, no napriek tomu zdôraznil, že „stanovenie regulácie a dozoru nás nevyjme zo súčasného neporiadku“.

Stredobodom záujmu sa teda stáva iniciatíva, ktorú McCreevy následne vynaloží. Súčasné zloženie Parlamentu sa blíži ku koncu svojho mandátu (voľby budú v júni), čo Komisii dáva len málo času na prednesenie návrhu. Komisár si síce stanovil koniec apríla za deadline, no vznikajú tak pochybnosti a tom, či sa podarí presadiť legislatívu pred tým, ako na jeseň začne zasadať nové osadenstvo Parlamentu.

Brusel sa teda možno rozhodne zverejniť vyhlásenie, ktoré však bude viesť len k zhodnoteniu situácie a nie k regulácii. Toto zrejme nenájde podporu u socialistov, ktorí otvorene žiadajú novú smernicu o private equity, ktorá bude jasne definovať limity pre tieto investičné fondy, zvýši transparentnosť voči regulátorom a tiež zvýši informovanosť zamestnancov tých spoločností, ktorých sa akvizície týkajú.

Sektor na rastúci tlak reagoval zúfalými pokusmi ako sa regulácii vyhnúť. Asociácia EVCA, ktorá ich združuje chce predstaviť niečo ako etický kódex. Rasmussen tento návrh označil za totálne neakceptovateľný. „Priestor pre samoreguláciu pominul, pokiaľ vôbec v reálnom svete niekedy existoval,“ vyhlásil.