Nemci hľadajú inžinierov už aj v škôlkach

Pozadie:

Technickí inžinieri sú „nedostatkový artikel“ na trhu práce v celej EÚ. Najťažšia situácia je v Nemecku – neobsadených je 95 tisíc inžinierskych miest. Na školách sa pripravuje len 40 tisíc študentov, ktorí by tieto pozície mohli obsadiť. Nemecká asociácia inžinierov VDI predpokladá, že nedostatok technických expertov stojí nemeckú ekonomiku sedem miliárd eur ročne. 

Otázky:

Ťažkú situáciu sa veľké firmy rozhodli riešiť doslova od začiatku a zamerali sa na materské školy. Rôznymi programami, materiálmi a prednáškami sa snažia podnietiť záujem o technické smery už u troj-ročných detí. „Je to nový trend. Uvedomili sme si, že musíme začať pracovať s deťmi už vo veľmi mladom veku,“ vyhlásila pre FT Maria Schumm-Tschauder, šéfka vzdelávacieho programu Generation 21 spoločnosti Siemens. „Osloviť ich keď už sú v škole nestačí. Musíme im pomôcť pochopiť ako systém funguje tak skoro ako sa len dá.“

Siemens rozdal do materských škôlok po celom Nemecku tri tisíc špeciálnych balíčkov s vedeckými experimentami pre malých objaviteľov od troch do šiestich rokov. Každý z nich má hodnotu 500 eur. Siemens zároveň školí učiteľky, aby vedeli deti pri hre inštruovať. Spoločnosť rozšírila projekt aj do iných krajín po celom svete – od Číny po Írsko.

Nezaostáva ani spoločnosť Bosch. Jej zamestnanci chodia do škôlok vysvetľovať deťom svoju prácu a zároveň ich pozývajú na prehliadku fabriky. „Pracujeme s materskými škôlkami, pretože tam je naša budúcnosť, ktorú musíme uchopiť,“ vysvetľuje pre FT Wolfgang Malchow z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Bosch.

Podobnú stratégiu si osvojuje stále viac nemeckých firiem. Špeciálnu pozornosť začínajú venovať aj dievčatám, ktoré zväčša neinklinujú k technickým smerom.

Podobne akútny nedostatok technických inžinierov je aj na Slovensku. Prorektor Žilinskej univerzity zodpovedný za vzdelávanie Michal Pokorný odhaduje, že na jedného špecialistu pripadá minimálne päť neobsadených miest. Projekty v materských škôlkach však zatiaľ zostávajú nemeckou špecialitou.

Pozície:

Heribert Rohrbeck, šéf spoločnosti Bürkert sa tiež snaží propagovať vzťah k technickému inžinierstvu už u malých detí. Tvrdí, že chcú „podnietiť záujem detí o technológie už od najnižšieho veku,“ pretože „čo sa teraz naučia, zostane s nimi po zvyšok života.“

Michal Pokorný, prorektor Žilinskej univerzity si tiež uvedomuje, že mladých ľudí treba pritiahnuť k technickým profesiám. Najprv však treba zmeniť zaužívané stereotypy: „Mnoho ľudí nechápe podstatu činnosti strojára. Myslia si, že inžinier celý deň stojí nad rysovacou doskou, ale jeho práca je dnes oveľa komplexnejšia a sofistikovanejšia. Výsledkom je, že najpopulárnejšie profesie medzi mladými ľuďmi sú ekonóm, právnik, manažér… čo celkom nezodpovedá požiadavkám trhu.“