Nemecká minimálna mzda možno pred súdom

Nemecký zákon o minimálnej mzde, ktorá bola stanovená na 8,5 eura na hodinu vstúpil do platnosti v januári 2015. Zákon sa však vzťahuje aj na prepravcov z iných členských krajín, ktorí v Nemecku poskytujú služby. Vyššia minimálna mzda  sa tak dotýka aj viacerých slovenských dopravcov.

Podnikatelia musia po novom upozorniť na svoje pôsobenie v Nemecku príslušné miestne orgány prostredníctvom osobitných formulárov. Kontrolovať ich má nemecký colný úrad, pričom za porušenie oznamovacej povinnosti môžu spoločnosti dostať pokutu až do výšky 30 000 eur. V prípade, že po zaregistrovaní úrad skonštatuje, že zahraničný prepravca porušil pravidlá o minimálnej mzde, hrozí mu pokuta  až do 500 000 eur.

To sa zdá mnohým nie fér, pretože prichádzajú o konkurenčnú výhodu napríklad vo forme nižších miezd. Každý členský štát si môže nastaviť a legislatívne zakotviť svoju úroveň minimálnej mzdy a Nemecko je podľa informácii Komisie 22. druhou krajinou EÚ, ktorá toto svoje právo využila.

„Komisia na jednej strane nespochybňuje pravo Nemecka zakotviť minimálnu mzdu. Na strane druhej uplatňovanie tohto zákona na všetky dopravne operácie podľa EK neprimerane obmedzuje voľný pohyb služieb a voľný pohyb tovaru.

Uplatňovanie nemeckých pravidiel aj na tranzitnú a medzinárodnú dopravu nie je dôvodné a vytvára neprimerane bariéry na vnútornom trhu EÚ,“ vysvetlil postoj Komisie hovorca Stáleho zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik.

Komisia tak tento týždeň spustila právne konanie, tzv. infringement za porušovanie práva  únie, ktoré v najhorších prípadoch môže skončiť až na Európskom súdnom dvore.

Slovenský europoslanec Richard Sulík rozhodnutie Komisie privítal. „Rozhodnutie vnímam pozitívne. Od začiatku sme tvrdili, že tento zámer nemeckej vlády je v rozpore so základným pilierom EÚ. Ten spočíva v odbúravaní prekážok voľného pohybu tovaru."

"Trvám na tom, že Nemecko sa týmto predpisom snažilo vytvoriť precedens obrovskej prekážky pohybu, a to pod rúškom boja so sociálnym dampingom. V tomto prípade ide len o zámienku pre vstup lacnejších dopravcov na nemecký trh, ktorý je súčasťou európskeho vnútorného trhu," dodal predseda SaS s tým, že je v kontakte s výborom Europarlamentu pre dopravu a kabinetom zodpovednej eurokomisárky.

EurActiv/TASR