Nemecká minimálna mzda rozdeľuje europoslancov

Zdroj: Flickr.com

Pravidlá týkajúce sa nemeckej minimálne mzdy (8,50 eur/hod.) rozdelili na stredajšom rokovaní poslancov Európskeho parlamentu do dvoch táborov. Zaoberali sa otázkou, či sa novozavedená nemecká minimálna mzda vzťahuje aj na zahraničných vodičov kamiónov využívajúcich miestne cesty.

Mnoho poslancov počas rozpravy zdôraznilo potrebu zabrániť sociálnemu dumpingu a zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi autodopravcami. Niektorí navrhli zavedenie celoúnijnej minimálnej mzdy a vyzvali Komisiu na preloženie návrhov, ktoré by ochránili sociálne práva vodičov a zabezpečili im primerané pracovné podmienky.

Súčasťou pravidiel by mala byť aj čierna listina dopravcov, ktorí ich porušia. Odlišný názor však zastávajú poslanci, podľa ktorých by uplatňovanie pravidiel minimálnej mzdy aj pre tranzitujúcich vodičov bránilo voľnému pohybu tovarov a bolo by v rozpore s ideou jednotného trhu EÚ a princípom subsidiarity. Takýto prístup by totiž podľa nich dopravcom z iných členských štátov EÚ zvýšil náklady a administratívnu záťaž.

Podľa europoslanca Ivana Štefanca (EĽS) má takéto opatrenie zo strany Nemecka charakter ekonomickej železnej opony.

„Našou spoločnou snahou by malo byť posilňovanie malého a stredného podnikania, nie jeho cielená likvidácia. Okrem toho je aplikácia nemeckého práva na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú pracovný kontrakt v inej krajine, v rozpore s pravidlami jednotného trhu a kladie na východnú hranicu Nemecka de facto novú ekonomickú železnú oponu,“ uviedol Štefanec.

Štefanec tvrdí, že nemecká legislatíva môže spôsobiť závažné ekonomické problémy alebo aj krach veľkého množstva malých prepravcov z krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.

„Minimálna mzda je v Nemecku 8,5 eur za hodinu, pričom na východ od jeho hraníc klesá úmerne s výkonom ekonomiky. Hoci opatrenie na prvý pohľad pomôže vodičom, opak je pravdou, pretože veľmi málo špeditérskych spoločností z Poľska, Slovenska, Rumunska alebo Maďarska si ju bude môcť dovoliť vyplácať,“ upozornil.

Podľa poslankyne Moniky Smolkovej (S&D) v poslednom období veľké členské štáty vytvorili nové pravidlá, ktoré majú dopad na iné členské štáty. „Zavedením minimálnej mzdy v Nemecku sa zvýšia náklady slovenským dopravcom. Preto musíme hľadať spôsoby a vytvárať také legislatívne rámce, aby pravidlá jedného štátu nepoškodzovali pracovníkov iného štátu,“ uviedla Smolková.

Poslankyňa Jutta Steinrucková (S&D) sa nazdáva, že celá diskusia o zákonnosti nemeckej minimálne mzdy je „zvláštna“. „Vodiči nákladnej dopravy spadajú podľa európskej legislatívy pod smernicu o vysielaní pracovníkov alebo nariadením Rím I,“ povedala.

„Obe pravidlá umožňujú členským štátom, aby si vytvorili vlastné pravidlá o ochrane pracovníkov zo zahraničia,“ povedala Steinrucková.

Komisia túto kapitolu zatiaľ neuzavrela

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová pred poslancami uviedla, že  Európska komisia stále posudzuje možné dopady nových nemeckých pravidiel a ich súlad s právom EÚ. Samotné Nemecko ich platnosť dočasne pozastavilo, avšak iba pre zahraničných vodičov nákladnej dopravy, ktorí cez krajinu len prechádzajú.

Bulcová zdôraznila, že akékoľvek vnútroštátne predpisy musia byť v súlade s právom EÚ. Komisia podľa nej stále posudzuje nové nemecké pravidlá v oblasti minimálnej mzdy a ich dopady, preto zatiaľ nemôže vyrieknuť verdikt a dať jasnú odpoveď na poslancami predloženú otázku.

Uviedla tiež, že otázkam spojeným so sociálnymi štandardmi a pracovnými podmienkami v sektore dopravy sa bude venovať ďalší legislatívny balík predpisov pre cestnú dopravu, návrh ktorého by mal byť predložený v roku 2016.

Nemecká minimálna mzda je „horúcou“ témou aj medzi dopravcami. Prepravné spoločnosti z Rakúska, Poľska a Maďarska podali 11. marca sťažnosť na nemecký ústavný súd proti minimálnej mzde. Hovorca nemeckého ministerstva práce sa vyjadril, že rezort si „pokojne“ počká na rozhodnutie ústavného súdu.

EurActiv.com/TASR