Nemecké firmy sú príliš „biele, nemecké a mužské“

Nemecko ako najvýznamnejší svetový exportér výrazne profituje z globalizácie, ale zloženie vrcholných predstaviteľov jeho firiem zostáva jednoliate. Príkladom je aj Siemens: „Predstavenstvo tvoria výlučne bieli muži. Z našich 600 top-manažérov sú väčšinou všetci bieli Nemci. Sme príliš jednoliati,“ vyhlásil šéf Siemensu Peter Löscher pre FT.

Nemecké firmy majú problém využívať ľudské talenty, ktoré im ponúka medzinárodné prostredie. So zastúpením žien je to ešte horšie – v zoskupení firiem Dax-30 nie je ani jedna výkonná manažérka.

Vedenie Siemensu je odhodlané začať budovať „globálnu diverzitu“ svojich ľudských zdrojov. Löscher dodáva, že tento cieľ je kľúčový nielen z hľadiska získavania nových talentov pre firmu ale aj pre udržateľnosť konkurencieschopnosti celého Nemecka: „Je to absolútna priorita. Ak nie ste reprezentatívni z hľadiska vášho globálneho podnikania a trhov, ktoré pokrývate, nedokážete naplno využíť svoj potenciál.“ 

Siemens už spúšťa špeciálny program, ktorý by mal priniesť do firmy väčšiu národnostnú pestrosť: „Nie je to o kvótach. Ale rád by som urobil naše vedenie rozmanitejšie – biznis v Číne by mal riadiť čínsky manažér a rovnako v Indii,“ vyhlásil Peter Löscher.

Realita je zatiaľ iná – hoci 80% príjmov Siemensu plynie zo zahraničia, z 15 vrcholných predstaviteľov jednotlivých divízií je 11 Nemcov.

Podobne je to aj v iných nemeckých firmách, tvrdí konzultant James Stettler: „To je všeobecná slabina nemeckých spoločností. Švédske a švajčiarske firmy sú väčšinou lepšie vo vytváraní globálnejšieho manažmentu a kultúry. Pre Nemcov bude kľúčovou skúškou, či dokážu viac využívať pôvodný manažérsky potenciál na trhoch, kde pôsobia.“