Nemecké firmy to ťahá na východ

Krátka správa

Takmer každá piata nemecká firma (18 %) s viac ako 100 zamestnancami presunula medzi rokmi 2001 až 2006 časť svojich aktivít do zahraničia, prípadne tak plánuje urobiť do konca roku 2009. Vyplýva to z údajov nemeckého štatistického úradu Destatis.

Až 60 % týcho presunov smerovalo do dvanástich nových členských krajín EÚ. Druhou najobľúbenejšou destináciou je ďaleký východ – Čína, kam zamierilo až 36 % firiem. 30 % podnikateľov uprednostnilo štáty európskej pätnástky (Niektoré podniky udávali viac miest).

Prieskum nezisťoval údaje pre konkrétne krajiny. Podnikateľov sa pýtali len na cieľové regióny: EÚ (15), 12 nových členských krajín EÚ, iné európske štáty, Čína, India, iné štáty Ázie (+ Austrálila a Oceánia), Severná Amerika, Južná a Stredná Amerika a Afrika.

Firmy ako dôvody udávali viaceré pozitívne dopady, ktoré takýto krok so sebou prináša. Najčastejšie sú to lepšie umiestnenie na trhu, nížšie náklady na mzdy a ľahší prístup k novým trhom. Priznávajú však zároveň, že im stúpli náklady na logistiku.

Prepočty štatistov ukazujú, že presuny mali priamy dopad na nemecký pracovný trh. Medzi rokmi 2001 až 2006 v ich priamom dôsledku zaniklo v Nemecku 188 000 pracovných miest. Tie isté firmy však v tom istom sledovanom období vytvorili, tiež v Nemecku, 105 000 nových pracovných miest.

Medzi hospodárskymi aktivitami, ktoré firmy umisťňovali do zahraničia boli napríklad účtovníctvo, call-centrá alebo časti výroby. V sektore high-tech presúvala svoju činnosť mimo Nemecka až jedna tretina firiem.

Údaje zbieral a vyhodnocoval nemecký štatistický úrad na vzorke 20 000 nemeckých firiem zo všetkých segmentov hospodárstva. Detailnejšie informácie a metodiku by mal spolkový štatistický úrad zverejniť v apríli tohto roka.