Nemecko chce zaviesť pravidlá bankovej únie skôr

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble predstavil nový návrh zákona, ktorý by mal implementovať plánovanú európsku bankovú úniu s ročným predstihom.

„Je to ďalší krok k posilneniu dôvery v stabilitu našej spoločnej európskej meny,“ povedal Schäuble.

O balíčku pre národnú implementáciu v roku 2015 by mal Bundestag hlasovať v novembri.

Tvrdá kritika

Tento krok vlády vyvolal ostrú vlnu kritiky zo strany Monopolného výboru, poradného orgánu vlády. Tvrdí, že opatrenie negarantuje ochranu daňových poplatníkov.

Nemecké súkromné banky sa obávajú, že zavedením bankovej únie o rok skôr ako je potrebné sa v rámci EÚ objavia konkurenčné nevýhody.

Podľa predsedu Monopolného výboru, Daniela Zimmera, je koncept bankovej únie „koherentný teoreticky“. Politici by mali podľa neho vyslať jasnú správu, že súčasné medzery v otázke zodpovednosti bankových akcionárov a veriteľov budú minimalizované.

„Do budúcna musí byť jasné, že zodpovednosť veriteľov sa bude neustále presadzovať,“ zdôraznil Zimmer.

Vytvorenie bankovej únie bolo hlavnou odpoveďou EÚ na finančnú krízu. Banky naprieč úniou sa v priebehu piatich rokov stabilizovali vďaka príspevkom od daňových poplatníkov. Malo to zabrániť tomu, aby finančná kríza prerástla do „veľkej depresie“.

Popri jednotnom bankovom dohľade, ktorý predstavuje Európska centrálna banka, vznikol špeciálny rezolučný mechanizmus, ako druhý pilier k bankovej únii. Zlepšenie systému ochrany vkladov naprieč úniou tvorí tiež súčasť nového plánu.

Daňoví poplatníci majú niesť bremeno ako poslední

V Nemecku už platí niekoľko národných regulácií o bankovom dohľade a obnove. Podľa novej úpravy by mali byť teraz zosumarizované do jedného zákona a upravené tak, aby vyhovovali európskym pravidlám.

Hlavnou položkou v tomto procese je časť o zodpovednosti. Veritelia akcionári a veľkí vkladatelia budú niesť zodpovednosť ako prví, nasledovaní novým bankovým záchranným fondom EÚ. Až po tom ako sa vyčerpali tieto zdroje, prichádzajú na rad príspevky daňových poplatníkov z krajiny, v ktorej má banka sídlo, avšak pod prísnymi podmienkami Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).

Asociácia nemeckých bánk víta implementáciu BRRD. Vďaka tomu bude neutralizovaná socializácia rizík v bankových transakciách, tvrdí generálny riaditeľ Asociácie, Michael Kemmer.

Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže je podľa neho extrémne dôležité, aby nové pravidlá o zodpovednosti vstúpili do platnosti naraz v celej EÚ, nie skôr.