Nemecko žiada ochranu ťažkého priemyslu v EÚ

Pozadie

Lídri EÚ sa stretávajú 13.-14. marca na tradičnom Jarnom summite v Bruseli. Zamerajú sa na klimatické zmeny a ekonomické otázky.

V januári navrhla Komisia sprísnenie schémy obchodovania s emisiami v EÚ (EU ETS) – po roku 2012 by už nemali byť emisné povolenky prideľované bezplatne, ale plne obchodované. Odhaduje sa, že to spôsobí nárast cien elektrickej energie o 10-15%. Plné obchodovanie s povolenkami zvýši náklady pre európsky ťažký priemysel aj priamo.

Komisia však chce dovtedy, pokiaľ nebude dosiahnutá globálna klimatická dohoda, zaviesť „kompenzačný mechanizmus“. Ten má zabrániť odchodu ťažkého priemyslu z EÚ do krajín ako Čína a India, kde nie sú emisie CO2 regulované.

Uvažuje sa o dvoch nástrojoch:

  • Poskytovanie bezplatných povoleniek pre tú časť priemyslu, ktorá je priamo ohrozená medzinárodnou konkurenciou,
  • Uvalenie „uhlíkového cla“ na dovoz z krajín, ktoré nemajú žiadne obmedzenia CO2.

Rozhodnutie o tom, ktoré odvetvia budú takto chránené, však Komisia zatiaľ odložila.

Otázky

„Európska rada uznáva, že je potrebné urgentne riešiť obchádzanie limitov emisií uhlíka v energeticky intenzívnych sektoroch, vystavených medzinárodnej konkurencii“, píše sa v návrhu, ktorý chce Nemecko dostať do záverov summitu.

„Pokiaľ sa nedosiahne medzinárodná dohoda, plné obchodovanie s povolenkami na emisie skleníkových plynov nemožno aplikovať na sektory so značným rizikom obchádzania limitov“, dodáva text pretláčaný nemeckými diplomatmi. „V týchto sektoroch je potrebné brať do úvahy zvyšovanie cien elektrickej energie, spôsobené obchodovaním s emisiami.“

Varovania stupňuje aj európsky energeticky náročný priemysel – sklárne, cementárne, oceliarne. Veľké zvýšenie nákladov spôsobené klimatickou politikou môže podľa nich viesť k relokácii mimo EÚ a strate pracovných miest.

Zatiaľ však od Komisie dostali len čiastočné ubezpečenia. „Nie je v záujme Európskej únie, aby sa budúca produkcia presunula do krajín s menej prísnymi emisnými limitmi“, píše sa v oznámení Komisie z 25. februára, ktoré podporuje oceliarsky sektor. Európska exekutíva však zatiaľ vyhlásila len to, že po roku 2012 môžu získať bezplatné povolenky.

Súčasne však odmietla konať okamžite. Prioritou je podľa nej uzavretie medzinárodnej dohody o klimatických zmenách, ktorá by problém vyriešila.

„Dôraz je samozrejme na uzavretí medzinárodnej dohody, ktorá vyrieši väčšinu problémov, s ktorými sa stretávame“, povedal zástupca generálneho riaditeľa DG pre životné prostredie Jos Delbeke.

V nedávnom interview pre EurActiv sa Delbeke snažil vyjasniť postoj Komisie: „Komisia vyhlásila, že definuje sektory, v ktorých bude probém s vyhýbaním sa emisným limitom existovať aj po uzavretí medzinárodnej dohody. Návrhy predloží v druhom kroku – najneskôr v 2011.“

Pozície

Britský predstaviteľ pred zasadnutím Európskej rady novinárom povedal, že na summite ode p „mieru ambícií“ klimatickej politiky EÚ.

Bránil snahu Komisie uzavrieť medzinárodnú dohodu ešte predtým, ako prijme rozhodnutie. „Nemôžeme prijímať legislatívu, akoby už (medzinárodné rokovania) skončili neúspechom.“

Slovinsko, ktoré stojí v tomto polroku na čele EÚ, s ním zdá sa súhlasí: „Myslím si že treba byť veľmi opatrný a nevkladať priveľa nádeje do žiadnej formy protekcionizmu“, povedal Žiga Turk, slovinský minister pre ekonomický rast, v nedávnom interview pre EurActiv. „Z krátkodobého hľadiska to samozrejme môže vyzerať pekne – ochraňovať niečo, aby to prežilo. V dlhodobom meradle však poškodzujete svoju ekonomiku, ak ju nevystavíte tomu najtvrdšiemu prostrediu.“

Ešte v januári európska asociácia zamestnancov vo verejnom sektore (CEEP) upozornila na potenciálne bolestivé náklady klimatickej politiky: „Akúkoľvek európsku energetickú a klimatickú politiku musíme vidieť v kontexte globálnej ekonomiky. Náš priemysel, služby a produkty musia ostať globálne konkurencieschopné. Urobiť z čistého priemyslu výhodu v globálnej ekonomike je výzvou. No musíme odmietnuť jednostranný európsky prístup, ktorý vedie v konečnom dôsledku len k zmenšujúcej sa ekonomike a menšej zamestnanosti.“

EUROFER, organizácia zastupujúca európsky oceliarsky priemysel, vo svojich vyhláseniach varuje pred negatívnymi dopadmi plného obchodovania na konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Podľa organizácie oceliarsky priemysel už dosiahol technologické limity znižovania emisií z výroby a preto sprísňovanie emisnej politiky nepovedie k „čistej výrobe“, ale len k rastu nákladov.

Philippe Lamberts, hovorca európskych Zelených, kritizoval nemeckú snahu o podporu energeticky intenzívneho priemyslu: „Pokus… Nemecka a Rakúska získať výnimky pre veľký priemysel je ďalším znepokojujúcim príkladom pokusu ďalej oslabiť klimatickú stratégiu EÚ, a je potrebné postaviť sa proti nemu. Lídri EÚ sa musia pevne postaviť proti tým, ktorí chcú, aby EÚ uhla zo svojej zodpovednosti za prebratie vedúcej úlohy v boji proti klimatickým zmenám.“

Claude Turmes, člen skupiny Zelených v Európskom parlamente, kritizuje motívy energeticky náročného priemyslu. Strašenie delokalizáciou považuje za prehnané.

„Podľa loby energeticky intenzívneho priemyslu je priemysel EÚ tvrdo vystavený globálnej konkurencii. No u cementární a vápeniek nedosahuje konkurencia z krajín mimo EÚ ani 2% a u rafinérií je to okolo 5%. V oceliarskom sektore nedosahuje 20%“, tvrdí Turner v dokumente zverejnenom pred summitom.

„Skutočnou agendou firiem ako Mittal/Arcelor a Lafarge je úplne sa vyhnúť snahám EÚ v oblasti klimatických zmien.“ Podľa neho treba nasledovať príklad Dánska a Švédska, ktoré mali rovnaké problémy v 90. rokoch, keď zaviedli dane pre priemysel podľa emisií CO2.

„Dánsko a Švédsko zaviedli princíp špeciálneho využívania príjmov z týchto energetických daní. To je správna cesta: priemyselní aktéri musia cenu znečistenia plne integrovať do investičných rozhodnutí, no dostávajú štátnu pomoc pre investície spĺňajúce prísne environmentálne kritériá.“ Podľa Turmesa je podobný systém možné zaviesť aj na úrovni celej EÚ. Preto podporuje plné obchodovanie s povolenkami po roku 2012.

Spoločné vyhlásenie Európskeho environmentálneho úradu (EEB), Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a Sociálnej platformy  vyzýva lídrov EÚ aby zvýšili ciel redukcie CO2 na 25-40% a realizovali širokú reformu daní a ciel, ktorá „ochráni priemysel v EÚ pred neférovou konkurenciou“.

Ďalšie kroky

  • 13.-14. marec 2008: Jarný summit
  • November – december 2008: Poznaň (Poľsko) – konferencia o klimatických zmenách (COP 14) na ktorej budú pokračovať medzinárodné klimatické rokovania
  • December 2009: Kliamtická konferencia v Kodani (COP 15) – plánované uzavretie klimatických rokovaní na pôde OSN o globálnom režime po vypršaní platnosti Kjóta (2012)
  • 2010: Na základe výsledku globálnych klimatických rokovaní Komisia rozhodne, ktorým sektorom hrozí vyhýbanie sa emisným limitom
  • 2011: Na základe tejto analýzy predloží Komisia sériu opatrení