Nemecký priemysel chce kvalifikovaných prisťahovalcov

ESD rozhodol, že pohotovosť lekárov musí byť počítaná ako pracovný čas. Foto: www.freeimages.co.uk

Nemecký priemysel žiada reformu imigračnej politiky, ktorá by umožnila jednoduchšie prijímanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Zamestnávatelia chcú zavedenie bodovacieho systému, ktorý by zvýhodňoval vzdelanie, jazykové schopnosti a profesionálne skúsenosti.

Hoci je v Nemecku bez práce 3,2 milióna ľudí (7,6%), priemyslu údajne chýbajú desaťtisíce kvalifikovaných odborníkov, najmä inžinierov, počítačových špecialistov, vedcov a technikov, či doktorov a farmaceutov. Nemecké združenie zamestnávateľov hovorí o chýbajúcich 60 000 expertov. Nedostatok pociťujú najmä odvetvia zamerané na export, ktoré sa začali prvé spamätávať z recesie.

Zamestnávatelia majú podporu niektorých ministrov vo vláde Angely Merkel. O potrebe reformy a priťahovaní kvalifikovaných imigrantov hovoril minister hospodárstva Rainer Brüderle, či ministerka školstva Annette Schavan. Kancelárka ju však zatiaľ odmieta. Proti sú aj odbory a opozičné politické strany.

Nemeckí zamestnávatelia však tvrdia, že bez kvalifikovaných imigrantov si nemecký priemysel nedokáže udržať svetovú konkurencieschopnosť. Považujú ich za potrebné, krátkodobé riešenie.