Nemocnice budú mať viac času na splácanie faktúr

Zdroj: Flickr

Výbor EP pre vnútorný trh odhlasoval, že orgány štátnej správy budú musieť svoje účty splácať v priebehu 30 dní. Pokiaľ ide o platby medzi podnikmi platí rovnaká doba splatnosti, no majú možnosť dohodnúť sa o predĺžení na 60 dní. Nemecká socialistická europoslankyňa Barbara Weilerová navrhuje, aby sa za omeškanie platila pokuta, ktorá by bola o 9 % vyššia ako zákonná úroková sadzba.

Ide o významný posun vpred, pretože Európska komisia sa pôvodné zameriavala na platby verejných inštitúcií, pričom súkromnému sektoru nechávala voľnú ruku pri vyjednávaní vlastných zmluvných podmienok.

Viacerí poslanci sa dožadovali, aby z doplnenej smernice vynechali sektor zdravotníctva. Nakoniec našli kompromisné riešenie a štátne nemocnice budú mať v porovnaní s inými orgánmi štátnej správy dvakrát viac času na splácanie pohľadávok.

Malé zdravotnícke firmy, ktorých hlavnými klientmi sú poväčšine štátne nemocnice, sa dlhodobo sťažujú, že na splácanie faktúr čakajú aj dva roky. Aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže by sa kompromisné riešenie malo vzťahovať aj na súkromné nemocnice. Kým v niektorých štátoch je už v zdravotníckom sektore snaha o splácanie faktúr skôr ako za 60 dní, členské krajiny na juhu Únie značne zaostávajú.

Okrem toho smernica sa bude vzťahovať aj na inštitúcie EÚ, ktoré už viackrát čelili paľbe kritiky najmä zo strany európskeho ombudsmana za pomalé splácanie svojich záväzkov.

Záležitosťou sa teraz bude zaoberať Rada. Členské štáty väčšinou neschvaľujú prísne pravidlá, ktoré by mohli obmedziť slobodu podnikov pri zmluvnom zaväzovaní sa. Poslanci veria, že sa dohodli na kompromise, ktorý otvára dostatok priestoru pre súkromný sektor, aby mohol vyjednávať o podmienkach výhodných pre obe strany, a ktorý bude dostatočný na získanie podpory vlád členských štátov.