Nerovné pravidlá európskeho obchodu

Krátka správa

Na tvorbe exportu sa z veľkej časti podieľa iba zopár vyvolených firiem. Toto prílišné zameriavanie sa na národných šampiónov má negatívny dopad na obchodnú výkonnosť krajiny. Je potrebné odstraňovať medzinárodné obchodné bariéry, aby sa mohli aj menšie firmy stať konkurencieschopnejšími. V súčasnosti vlády investujú veľa úsilia, aby podporili už aj tak veľkých exportérov v prieniku na nové trhy. S týmito závermi prichádza správa „Európske firmy a medzinárodné trhy“, ktorú 7. novembra 2007 podnikoval think-tank Bruegel.

„99% európskych podnikov tvoria malé a stredné firmy,“ 8. novembra 2007 to na pôde Parlamentu konštatovala komisárka zodpovedná za konkurenciu, Neelie Kroes. Dodala, že títo malí a strední podnikatelia sú „ťažnou silou rastu a inovácií vo všetkých sektoroch.“ Avšak v dôsledku ich menšej veľkosti sa ich podľa komisárky dotýka byrokracia vo väčšej miere ako ich veľkých konkurentov. Kroes prisľúbila, že táto skutočnosť sa v budúcnosti zmení.

Len 12% celkovej štátnej pomoci podnikom putuje na kontá malých a stredných firiem. Vyplýva to zo štatistických dát poskytnutých jednotlivými členskými krajinami. Georg Toifl, prezident UEAPME, označil tieto údaje za „budíček pre konanie na národnej úrovni, aby sa presmerovala pomoc z neproduktívnych národných šampiónov na spoločnosti, ktoré to najviac potrebujú.“