Nezamestnané migrantky chcú viac počítačových zručností

Zdroj: Flickr

Pätina žien počítačové zručnosti nemá vôbec

Až 55% z 375 žien v priemernom veku 36 rokov je podľa štúdie bez práce. Väčšina si nachádza uplatnenie na pozícii, ktorá nevyžaduje kvalifikáciu – upratovanie, práca v reštauráciách alebo sociálna starostlivosť. Okrem toho nemá žiadnu súvislosť s ich formálnym vzdelaním.

Pätina opýtaných žien bola počítačovo negramotná a väčšina z nich bez akýchkoľvek počítačových zručností. Hľadali prácu v Taliansku, Maďarsku a Španielsku.

Na opačnom konci rebríčka, s najvyšou mierou počítačových zručností medzi ženami z radov prisťahovalcov boli pracovníčky žijúce v Holandsku.

Pri otázke, čo by vlády a mimovládne organizácie mohli urobiť na zlepšenie ich vyhliadok na prácu, viac ako tretina uviedla, že by potrebovali väčšiu pomoc pri hľadaní práce a viac počítačových zručností.

Väčšina tiež uviedla, že na to, aby uživili svoje rodiny si okrem zamestnania uplatňujú aj nárok na dávky, alebo majú dve zamestnania.

Výsledky štúdie hovoria o širšom probléme v sfére európskych podnikov, ktorým je "nesúlad zručností", tvrdí Federácia podnikov v Belgicku.

Minulý rok federácia predpokladala zvyšovanie úrovne nezamestnanosti v Únii z 18 na 22 miliónov, aj napriek tomu, že v tom čase existovali štyri milióny voľných pracovných miest, ktoré nemohli zamestnávatelia naplniť.

V EÚ viac ľudí bez práce

Hoci výsledky štúdie sa zamerali najmä na nezamestnanosť žien, aj o ženách aj o mužoch sa štúdia vyjadrila ako o obetiach nepriaznivej situácie na trhu práce v čase finančnej krízy.

V januári 2010 miera nezamestnanosti v 27-členských štátoch EÚ bola 9,3% u žien a 9,7% u mužov.

Hoci sa u žien vo všeobecnosti predpokladá vyššia nezamestnanosť, vplyv hospodárskej krízy na stavebníctvo a spracovateľský priemysel spôsobil, že o prácu prišlo viac mužov ako žien, uvádza štatistický úrad Eurostat.

Podľa správy Európskej komisie bude miera nezamestnanosti v EÚ naďalej rásť a očakáva sa, že magická hranica 10% bude prekročená práve v roku 2010, pričom mladí budú touto nepriaznivou situáciou najviac postihnutí. (EurActiv 18/01/10).